Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect VekstEt kostnadsfritt vekstprogram i Bergensregionen

Ønsker din bedrift å vokse? Vil dere sikre og skape nye arbeidsplasser? Connect Vekst er et program som legger til rette for vekst og konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter.

Programmet er et samarbeid mellom Connect Vest, Bergen kommune, Harris, Nordcap og Sparebank 1 SR-Bank.

Bergen kommune finansierer vekstprogrammet, deltakelse er derfor gratis for bedrifter i Bergensregionen.

Situasjonen for næringslivet, med store endringer blant annet innen digitalisering, forretningsmodeller og det grønne skiftet, gir grunnlag for å skape arenaer der etablerte bedrifter får mulighet til å videreutvikle seg og vokse. Små og mellomstore bedrifter (SMB) er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen. NHO understreker at disse er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv.

Her ønsker Bergen kommune, Connect Vest og samarbeidspartnerne å bidra til vekst for å sikre og å skape flere arbeidsplasser i og rundt Bergen. Vi har derfor utviklet et program som skal løfte SMBer i regionen. Connect Vest mener at dersom vi tilfører riktig kompetanse, nettverk, mulige samarbeidspartnere og kapital, kan veien være relativt kort for å skape flere arbeidsplasser. Vårt nye vekstprogram for SMBer fokuserer på disse elementene.

MELD PÅ DIN BEDRIFT →

Les mer om prosjektet

Presentasjon av programmet

Programmet består av to bolker - et generelt fagprogram og et bedriftstilpasset utviklingsprogram. I løpet av 2017 får inntil 60 SMBer muligheten til å delta i fagprogrammet. Bedriftene må søke for å bli tatt videre til utviklingsprogrammet. Her tar vi opp inntil 12 bedrifter i løpet av 2017. Etter endt prosjektperiode skal bedriften ha klare målsetninger for vekst og identifiserte tiltak for å nå oppsatte mål.

Kompetanseprogrammet

Fagprogrammet starter med et åpent frokostmøte på to timer. Her blir det en orientering om prosjektet i tillegg til interessante innlegg. For å bli med i fagprogrammet, må bedriften din søke. 

Fagprogrammet består av tre fellessamlinger á fire timer. Neste program arrangeres i løpet av september og oktober 2017 og har plass til inntil 30 bedrifter. Her vil vi ha fokus på de store trendene som vil treffe alle bedrifter, blant annet digitalisering, det grønne skiftet, nye forretningsmodeller og smart forretningsutvikling.

Utviklingsprogrammet

Utviklingsprogrammet er andre fase og unikt tilpasset den enkelte bedrift. For å delta i utviklingsprogrammet må bedriften din søke.

Første del av utviklingsprogrammet kalles en springbrett-prosess, og er en effektiv metode som Connect Vest bruker når vi jobber med gründere. Vi har de senere årene erfart at flere små og mellomstore bedrifter har mange av de samme behovene som startups, og vil derfor ha stor nytte av en slik bedriftstilpasset Springbrett-prosess.

Bedriftene som blir plukket ut til Springbrett-prosessen får hjelp til å utvikle strategien sin med tanke på vekst. I slutten av prosessen setter vi sammen et panel av 8-10 ressurspersoner som er håndplukket med tanke på de behovene bedriften din har. Dere presenterer den oppdaterte forretningsplanen og strategien for panelet, som kommer med konkrete tilbakemeldinger og råd for veien videre.

Mentorkobling

På bakgrunn av Springbrett-prosessen kan vi gjøre en mentorkobling. Her kan bedriften din dra nytte av en utenforstående ressursperson med akkurat den kompetansen dere mangler i en fase der bedriften skal løftes mot videre vekst. Connect Vest har et stort og mangfoldig nettverk og tilgang til flere hundre ressurspersoner på Vestlandet, i Norge og i utlandet. Vi har gjort 270 mentorkoblinger for Innovasjon Norge de siste fem årene, i tillegg til at vi har gjort rundt 70 mentorkoblinger for Norges Forskningsråd og The HUB Bergen. Selve mentorkoblingen utfører vi gratis, men bedriften må selv stå for timekostnaden til mentor (den samlede kostnaden vil ligge på rundt 15.000 kroner).

Partner- og investorløp

Connect Vest har direkte tilgang til risikokapital på Vestlandet. To ganger i året arrangerer vi Connect Investorforum, i tillegg til at vi har vårt eget nettverk av investorer. De beste SMB-ene i utviklingsprogrammet vil få mulighet til å presentere seg for potensielle investorer og partnere dersom de har behov for det. Vi plukker ut inntil 12 bedrifter til et investor- og partnerløp i løpet av 2017.