Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 3. jun 2019 13:00
Slutt 3. jun 2019 15:30
Sted Sparebanken Vest


BKK Turning the table Springbrett 3. juni

- BKK ønsker dine innspill på nytt konsept for smarte ladeløsninger

Smarte lade-løsninger til boligselskap
Flere elbiler og nytt lovverk krever at boligselskaper må organisere ny infrastruktur for elbillading til beboerne.

Med smarte lade-løsninger vil BKK bidra til å løse problemer knyttet til etablering av lading for elbiler og rettferdig fordeling av kostnader, men også til å skape nye tjenester innen forbrukerfleksibilitet og administrasjon. Med smarte ladeløsninger til boligselskap, ønsker BKK å skape en integrert lade-løsning som gjør det enkelt for både styret og beboere.

Bakgrunn
Elbilveksten har nådd en kritisk masse. Dette medfører nye problemstillinger for infrastrukturen til ladeløsninger i borettslagene. Dersom alle beboere i et borettslag skal ha elbil og lade samtidig, krever dette koordinering eller en økning i strømkapasitet i boligselskapene.

Virksomhetsbeskrivelse:
BKK er i dag Vestlandets største kraftselskap, og er ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Ladeplass for boligselskap er en ny satsing fra BKK.

Lading er en regulerbar last, som uten større problemer kan pauses i kortere perioder. Dette gir grunnlag for nye og spennende tjenester innenfor ladetjenester. Dette skaper blant annet mulighet for forbrukerfleksibilitet og deltakelse i et regulerkraftmarked, som kan gi økt lønnsomhet til både elbileiere og BKK.

BKK ønsker å etablere partnerskap med kvalifiserte samarbeidspartnere (ladestasjon, montering og evt. finansiering) som sikrer kundene robuste løsninger til markedspris. Videre utvikling av tjenesten vil være avhengig av læring fra pilotprosjekter, samt andre tjenester BKK leverer som kan øke effekten av satsingen.

Marked og Kunder:
Ladeplass for boligselskap etableres av BKK for å kapre markedsandeler i et voksende lademarked. Målgruppen er alle borettslag i Norge, men vi ønsker å begynne med borettslag i Bergen som allerede har et eksisterende kundeforhold til BKK. Ladeplass for boligselskap vil benytte seg av eksisterende kunderelasjoner og salgsapparat, men vil også drive direkte salg og benytte digitale kanaler for å nå markedet.

I første omgang satses det på leveranse mot boligselskap i Hordaland og videre på Vestlandet. På sikt ønsker selskapet å ekspandere nasjonalt. Det forventes at ladebehovet for enkelte av segmentene vil bli dekket innen få år, og at markedsvinduet derfor er i ferd med å «stenges».

Forventninger til Springbrett:
"Ladeplass for boligselskap" teamet ønsker tilbakemeldinger på forretningsmodell, ekspansjonsmodeller og samarbeid, samt fremtidig tjenesteutvikling.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 • Strategi
 • Forretningsutvikling
 • Markedsføring
 • Finansiering
 • Strategiske allianser 

 • De som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


  Region: Connect Vest
  Telefon: 91722005
  Epost: anita.mannes@connectnorge.org.