Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 15. mai 2017 13:00
Slutt 15. mai 2017 15:30
Sted Tripod

Fullt; Connect Omstillings-Springbrett® 15. mai - Selskapsgruppering med stort potensiale for vekst

 

Beklager, men på dette Connect Springbretter er overbooket!

Selskapet startet opp i det små i 1981 med bygging av fiskebåter. Utgangspunktet for de to gründerne var sterk interesse for blandingsmaterialer (kompositt) og utvikling av smarte produkter. Etterspørselen etter deres båter økte raskt og selskapet har opparbeidet seg en sterk posisjon for leveranser av fartøyer til fiskeindustrien og oppdrettsbransjen.

Gründerne etablerte senere flere selskaper som rettet seg inn mot andre markeder for å redusere risikoen. De startet bl.a et skipsteknisk konsulentfirma samt to selskaper knyttet til subseaområdet. Grupperingen teller i dag 4 driftsselskaper og to eiendomsselskaper.

De ulike selskapene i gruppen har sterk kompetanse og sitter på ulike produkter og løsninger med et stort nasjonalt og internasjonalt potensiale. Det ene selskapet sitter på produksjonsrettigheter i Norge til en ny konstruksjon for oppdrettsindustrien som vil kreve betydelig kapasitet og evne til prosjektgjennomføring. Potensialet er betydelig om produktet innfrir forventningene og blir valgt til fremtidens løsning for oppdrettsbransjen.

De har i dag mange smarte løsninger til oppdrettsindustrien som kan bidra til å redusere kostnadene for næringen og øke kvaliteten i produksjonensprosessen.

Markedet og potensiale
Grupperingen arbeider i dag innenfor 3 bransjer. Fiskeribransjen, Petroleumsnæringen og Oppdrettsbransjen. Dette er bransjer som er store nasjonalt og globalt. De ulike selskapene i gruppen har ikke aktivt bearbeidet de ulike markedene grunnet produksjonskapasitet og fokus på utvikling av produkter/løsninger. Grupperingen har i dag et tett samarbeid med en annen industriaktør i Norge som utfyller de på en god måte. Begge aktørene ser store synergimuligheter med tettere samarbeid og har en pågående dialog om mulig fusjon. Selskapet som de er i dialog med har store vekstplaner og har nylig hentet inn ny kapital og eiere.

Ny kapital og kompetanse
Gründerne har stor interesse for produktutvikling og prosjektgjennomføring og har ansatt en daglig leder som tar seg av alt det administrative. Eierne ønsker å hente inn kapital og er åpen for ulike løsningen herunder også å selge seg helt ut. For å ta ut potensiale i de ulike selskapene og posisjonere seg for fremtiden med store prosjekter, ser de behov for nye eiere med kommersielt fokus og kompetanse. De ser også verdien av å få nye eiere før prosessen om mulig fusjon med den andre industriaktøren.

Forventninger til Springbrettet
Selskapet ønsker råd og tilbakemelding om vekststrategi, mulige samarbeidspartnere, kapitalinnhenting/nye eiere og styre.

Ønskede kvalifikasjoner til panelet:

Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


 


Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.