Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 30. mar 2017 13:00
Slutt 30. mar 2017 15:30
Sted Grieg Holdings

Bergen 30. mars: Connect Omstillings-Springbrett® - fremtidens havbruk

Dette Connect Springbrettet er for et etablert selskap. Nedgangen i oljebransjen har redusert oppdragsmengden til selskapet så de ønsker nå å overføre sin kompetanse i samarbeid med oppdrettsnæringen.

Virksomhetsbeskrivelse:

Selskapet er spesialist på prosjektgjennomføring til riktig tid, pris og kvalitet - en totalleverandør av prosjekter for energiindustrien, spesifikt olje&gass og fornybar.

Gjennom 115 år har bedriften omstilt seg fra tradisjonell skipsindustri til å bli en sentral leverandør innen olje-og gass industrien. Bedriften har i dag vellykket etablert seg innen Offshore vind – Fornybar. Erfaringen og evnen og til omstilling gjør at vi nå ønsker å undersøke potensialet vårt innen utviklingen av neste generasjon havbrukskonstruksjoner og leveranse modeller.

Selskapet skal utvikle og levere neste generasjons oppdrettskonstruksjoner og leveransemodeller

Bedriften ønsker å bli en partner i teknologiutviklingen som pågår i bransjen og bli totalleverandør av neste generasjon oppdrettskonstruksjoner.

Selskapet ønsker å utvikle nye konsept og leveransemodeller i samarbeid med havbruksnæringen.

Bedriften har ikke selv utviklet noe nytt konsept. Ønsker heller å samarbeide med havbruksnæringen for å utvikle nye konsept og i realiseringen av disse. I rapporten «Marin technology» utarbeidet av SINTEF og Marintek vises det til et stort potensiale for teknologioverføring mellom havbruk- og offshoreindustri. For en vellykket teknologioverføring og optimale løsninger tror vi det er viktig med et tett samarbeid for å utvikle optimale løsninger. I den sammenhengen ønsker bedriften å bidra med sin engineering kompetanse både innenfor offshore konstruksjoner og som leverandør av nøkkelklare anlegg.

Organisasjonen med sin teknologisk kompetanse og personalressurser på flere lokasjoner langs kysten gjør den velegnet til samarbeid med havbruksnæringen. Verft og konstruksjonskompetanse både i Norge og utlandet gjør det mulig å levere komplette anlegg til konkurransedyktige priser.

Bedriften er en totalleverandør av prosjekter. For å beskrive leveransemodellen benyttes ofte den engelske betegnelsen EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation).

Selskapet ønsker samarbeidsavtaler med aktører i havbruksnæringen

Bedriften ønsker å bli mindre avhengig av olje&gass markedet og ønsker derfor å undersøke mulighetene i andre bransjer.

Kunder:

Kapitalbehov:

 Ikke behov for ekstern kapitaltilførsel.

Forventninger til Springbrett:

 Selskapet ønsker tilbakemeldinger på vekststrategi og presentasjon.

Spesifikk havbrukskompetanse er ikke i bedriftens kjernekompetanse og man ønsker ikke å utarbeide og presentere egne konsepter. Man ønsker heller å gjennomføre utviklingskonsepter i samarbeid med etablerte aktører i havbruksnæringen.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:CONNECT Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.