Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 21. sep 2016 13:00
Slutt 21. sep 2016 15:30
Sted TBA

Connect Pre-Springbrett i Bergen 21. september: Effektivisering av godstransport på vei

 

Virksomhetsbeskrivelse: 
Selskapet ble etablert i mai 2015 , og er i ferd med å utvikle en ny måte å utnytte fraktkapasiteten hos transportører på vei. Selskapet har i tida etter etablering konsentrert virksomheten rundt markedsundersøkelser og utviding av kontaktnettverk for å finne strategiske samarbeidspartnere, og har nå samarbeid med blant annet to fraktbestillere og 4 transportører som bidrar til å få produktet og forretningskonseptet utviklet i henhold til behovene hos transportørene og deres kunder.

Fremstilling av forretningsidé
Selskapet benytter seg av prinsippene rundt delingsøkonomi i bransjen for varetransport på en måte som bransjen selv ønsker. I korte trekk går ideen ut på å synliggjøre behovet for transportkapasitet for aktører som har denne kapasiteten. Bedrifter med behov for gods kan i systemet enkelt legge inn behovet og systemet koordinerer behovet automatisk med transportører som innehar kapasiteten.

Transportører med kapasitet blir automatisk kartlagt av systemet, denne automatiseringa gir bedre utnyttelse av transportkapasiteten og kan redusere tomkjøringsprosenten fra dagens nivå på 25%.

For at leddene i logistikkjeden skal ha et incentiv til å legge inn sine behov og kapasitet legger vi opp til ett system som gir god funksjonalitet. Våre kundeundersøkelser har avdekket at dersom vil skal lykkes med å få betalt for tjenestene så må vi også endre på måten et IT system blir tilbudt på. Vi legger derfor opp til at vi gir transportørene systemet, oppfordrer dem til å få alle sine kunder til å bruke systemet og så tar selskapet mellom x kroner for bestilling av transport.

Marked:
Markedet for transport er i dag preget av gamle arbeidsmetoder og er modent for et skifte. De sist tilgjengelige tallene fra SSB (2014) viser at godstransport på vei omsatte for 49 milliarder. Grundige intervjuer med kunder så langt har avdekket at ett system som vi foreslår vil være det foretrukne dersom vi kan sørge for at de kan bestille hos sine transportører. Bestilling av transport i dag foregår i all hovedsak på e-post og telefon. Systemet kan utvides internasjonalt og har ett stort europeisk potensial.

Kapitalbehov:
Selskapet har til nå skaffet en god del av kapitalen som ligger i utviklingsbudsjettet, men vil etter hvert også trenge kapital utover dette. Selskapet har besluttet å sette i gang utviklingen med de tilgjengelige midlene og med disse midlene vil produktet kunne være ferdig utviklet i august 2017. Ved ytterligere oppkapitalisering vil selskapet kunne fremskynde deler av utviklingen og kunne tilby ett funksjonelt system for våre kunder tidligere.

Forventninger til Pre-Springbrett:
Selskapet har en oppfatning av at det kan være lurt å knytte til seg en strategisk samarbeidspartner med eierskap og stort kontaktnettverk, en som kan fungere som pådriver for selskapet, og som kan hjelpe til med å holde fokus og ekspandere internasjonalt.


Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 

Mvh
Ståle Stormark
Tlf 97 55 33 98
E-post stale.stormark@connectnorge.org

 

Konfidensialitet: Deltagere på CONNECTs arrangementer forventes å bevare taushet overfor utenforstående og ikke selv utnytte fortrolig informasjon som blir gitt av de deltakende bedrifter. Slik informasjon kan være forretningsplaner, informasjon om kunder, markeder, lønnsomhet og økonomi, tekniske beskrivelser og patentinformasjon, samt annen informasjon som kan forringe gründeres muligheter dersom de blir gitt til uvedkommende. CONNECT Vest-Norge påtar seg ikke ansvar eller erstatningsplikt i denne sammenheng.  

Videoopptak: Møtet vil bli tatt opp på video. Videoenproduseres i kun ett eksemplar som leveres til SELSKAPET. Det er en forutsetning at filmen og dens innhold kun brukes internt i SELSKAPET for å videreutvikle prosjektet.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 97553398
Epost: stale.stormark@hotmail.com.