Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 1. jun 2017 09:00
Slutt 1. jun 2017 12:00
Sted Bouvet

Connect Springbrett® 01. juni i Stavanger - Få kontroll på alle kjøretøy, maskiner, utstyr og materiell gjennom en og samme app

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere følgende:
Virksomhetsbeskrivelse
Selskapet ble etablert i april 2016 med formål å digitalisere og dokumentere manuelle gjøremål og HMS relaterte aktiviteter innenfor buss og transport sektoren. Kundegruppen er i dag bussoperatører, transportselskaper, hjemmetjenesten, hoteller og forpleining. Privat- og offentlig sektor.
 
Selskapets app dekker alle behov en bedrift har for kontroll over sine kjøretøy, logging av bruk, skader, vedlikehold og rutiner. Raskt og enkelt kan kundens ressurser som biler, utstyr og containere logges og spores. Trenger kunden en påminnelse når neste EU kontroll foreligger får de det også. Tjenesten retter seg mot kunder innenfor transportbransjen som har utfordringer med å kunne dokumentere daglig at bilparken og containere mv. er i forskriftsmessig stand, og tilfredsstiller generelle HMS krav. Bussoperatører som har utfordring med samhandling og informasjonsutveksling mellom kjørekontor og vaskehallene, samt å kunne dokumentere vann og kjemi forbruk, i tillegg til at de tilfredsstiller kravene til utslipp.
 
Videre kan tjenesten også bidra slik at hjemmetjenesten elektronisk kan dokumentere utført gjøremål ute hos brukere av tjenesten. Hotell- og forpleiningbransjen kan digitalisere og dokumentere manuelle rutiner for rengjøring og ferdigstillelse av av rom, samt at eiendomsutviklere kan få en oversikt over sin eiendomsportefølje som skal vedlikeholdes og sjekkes.
 
Selskapet har en målsetting om å være en ledende aktør og selge produktet til et globalt marked, samt utvikle tjenesten til alternativ bruk.
 
Forventninger til Springbrett
Selskapet skal videreutvikle en strategisk plattform for videre satsing og vekst. Selskapet søker rådgivning innenfor strategi og kommersialisering, distribusjonskanaler, finansiering og kapital.
 
Agenda
Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Ved deltakelse i springbrettet bidrar du til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.
Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer.


Region: Connect i Rogaland
Telefon: 40646383
Epost: dsi@connectnorge.org.