Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 2. feb 2017 13:00
Slutt 2. feb 2017 15:30
Sted Bergen sentrum

Connect Springbrett 02 feb. Innovativt medisinsk hjelpemiddel for færre oppvåkninger om natten

Selskapet ble etablert i 2015 med kontor i Knarvik, og teamet har erfaring innen produktutvikling, markedsføring og økonomi. Har fått utviklet et innovativt medisinsk hjelpemiddel til CPAP-brukere, som gjør at brukere opplever å få færre oppvåkninger om natten grunnet slange/maske-problematikken. Selskapet har søkt patent på produktet i Europa, USA og Australia. Selskapet har fått Innovasjon Norge fase 1 og 2 støtte, og hentet nylig 350.000 kroner fra investor i forhold til kortsiktig finansieringsbehov. Det er avgjørende at selskapet får solgt varer innen rimelig kort tid. Selskapet har solgt produktet til sluttbrukere i Norge via nettbutikk. I Sverige er det signert avtale med en nettdistributør, hvor den første ordren er sendt. Det jobbes i skrivende stund med å nå flere distributører i Europa, Australia og USA. Utviklingskostnader er bokført og betalt. Marginene på produktet er gode, og ved et relativt lavt salgsvolum vil det generere positiv kontantstrøm.

Marked:
Markedet for produktet er globalt, eller hvor det selges CPAP-maskiner, men selskapet har vurdert markedene i Europa, USA, Japan og Australia som sine hovedsatsningsområder.

Kapitalbehov:
Selskapet arbeider med å øke salg pr i dag. Dersom salg uteblir på kort sikt vil behov for kapitalinnskudd melde seg for å dekke de faste kostnadene. Selskapet har kjøpt et støpeverktøy med begrenset kapasitet, hvis salget tar seg opp er selskapet derfor nødt til å gå til anskaffelse av et nytt verktøy.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker tilbakemelding og råd i prosessen det befinner seg i. Det ønskes også tips fra personer med bransjeerfaring, som også har nettverk som selskapet kan bli presentert for. Investorer ønskes det også kontakt med. Selskapet er opptatt av å sikre ressurser til den videre utvikling, og vil i tiden fremover bl.a. se nærmere på hvordan styret kan suppleres og bidra.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:Region: CONNECT Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.