Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 24. mai 2017 09:00
Slutt 24. mai 2017 11:30
Sted DNB Bergen

Connect Springbrett® 24. mai i Bergen - for selskap innen motivasjonsteknologi/velferdsteknologi

 

Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet ble etablert i 2013, og er hjemmehørende i Meland kommune. Vi er et Innovasjon Norge støttet selskap som ble til på bakgrunn av et vellykket prosjekt sammen med sykehjemsetaten i Bergen Kommune.
Vi utviklet og introduserte et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. Verktøyet er nå i bruk av institusjoner i over 140 institusjoner på 69 kommuner i Norden og blir introdusert for det europeiske og canadiske/nordamerikanske markedet i år. I 2014-15 hadde vi 100% fornyet lisens, 200% kundeøkning og inntektsøkning fra ca. 2,5 mill NOK til ca. 6,5 mill NOK. Vi økte omsetningen ytterligere i 2016 til ca 8,5 mill NOK. Målet for 2017 er 11,5 mill NOK.
Verktøyet er tidligere valgt av en nordisk jury til en av 25 beste løsningene i Norden som kan hjelpe eldre og utviklingshemmede til et mer selvstendig liv. Fra juryens tilbakemelding: «Teamet har utviklet en løsning som er klar for det nordiske og det globale markedet».
I 2016 fikk selskapet Bergen Kommunes etablererpris som påskjønnelse for utvist entreprenørskap
I 2017 starter vi, med støtte gjennom en Innovasjonskontrakt fra Innovasjon Norge og fondsmidler fra Canada, et stort multi-site prosjekt, over 15 mnd, i Canada. Noe av det våre canadiske samarbeidspartnere ønsker å finne svar på, er hvordan en kan tilpasse konseptet til canadiske brukere, og hvordan en kan skalere dette til hele Canada/Nord-Amerika.
Gjennom samarbeidet med en av våre internasjonale samarbeidspartnere, vil vi få mulighet for å presentere konseptet vårt i 67 land i 2017, gjennom deres forhandlernettverk.
 
Marked:
Markedspotensialet er globalt fordi konseptet adresserer verdensvide utfordringer når det gjelder vekst i den aldrende befolkningen, i kombinasjon med en forventet mangel på helsepersonell i utviklede land, som presenterer en enorm utfordring for oppsamling av framtidige helseutgifter. Som en følge av dette har det vært en sterkt økende interesse, globalt, for den type velferdsteknologi som bidrar til bedre livskvalitet og mer mestring i eget liv, lenger, for eldre og personer med demens. For eksempel; anslagsvis 46,8 millioner mennesker over hele verden lever med demens i 2015. Dette vil nesten doble seg hvert 20. år, og nå 74.7 millioner i 2030.
Selskapets konsept møter disse demografiske utfordringene presist og effektivt. Det tar ned kundens kostnader og øker brukerens livskvalitet uten å øke behovet for mer personell.
Selskapet er først ute med en slik løsning for denne brukergruppen. Det er naturlig for selskapet å vurdere hvordan man skal gå fram i forhold til å sikre seg en betydelig posisjon i det globale markedet. Per i dag er selskapet i ferd med å knytte til seg kunder i Tyskland, Belgia, England og Canada/Nord-Amerika, samtidig som vi styrker vår posisjon i hele Norden, noe som vil kunne bli en viktig plattform for videre internasjonal ekspansjon.
 
Kapitalbehov:
Selskapet arbeider med å utarbeide en strategisk plattform for videre utvikling og vekst, og beregning av behovet for kapital vil være en konsekvens av dette arbeidet. Vel så viktig som kapital i seg selv, vil det kunne være å knytte til seg «kompetent kapital», hvor strategisk posisjon/erfaring/nettverk vil kunne være tilsvarende viktig som kapitaltilførselen.
Forventninger til Pre-Springbrett: Selskapet vil utvikle en strategisk plattform for den videre satsning. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, salg, produksjon/leverandør, prising, forhandlings-kompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet å utrede/inkorporere.
 
Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 

 


Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: ståle.stormark@connectnorge.org.