Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. des 2016 13:00
Slutt 6. des 2016 15:30
Sted Sparebanken Vest

Connect Springbrett 06.des. i Bergen - Naturbasert turoperatør satser i en vekstbransje

Naturbasert turoperatør satser i en vekstbransje

Virksomhetsbeskrivelse

Selskapet har til nå drevet et enkeltmannsforetak innenfor naturbasert opplevelsesturisme i Sogn & Fjordane, primært som aktivitetsleverandør. Gründer med familie flyttet fra Nederland til Norge for å nyte urørt natur og drive med naturbaserte aktiviteter på fritiden. Interessen og lidenskapen for naturen ble etter hvert en så stor del av hans liv at han ønsket å gjøre det til et levebrød. Han etablerte derfor et selskap som tilbyr skreddersydde reiser til turister som ville oppleve det beste av Fjord Norge. Han leverer også naturbaserte aktiviteter som guidede fjellturer/vandring, skiturer og havkajakk. I tillegg driver selskapet med ulike lagaktiviteter for bedrifter og offentlig sektor.

Gründer har det siste året fått et meget godt samarbeid med en fransk turoperatør som vil satse Norge. Dette har ført til sterk etterspørsel etter skreddersydde turer i hele Norge. I sommer måtte han si nei til mange oppdrag på grunn av kapasitet. Han har derfor måtte øke kapasiteten og har fått ektefellen med på laget. De har tung formal og realkompetanse og utfyller hverandres kompetanseområder på en meget god måte. De ønsker å satse mer som turoperatør i Norge innenfor opplevelsesturisme og ser et stort potensiale fremover. Andelen opplevelsesturister er i sterk vekst og vil øke betydelig fremover.

Gründer er også involvert i et stort prosjekt der de skal bygge en Via Ferrata rett opp til toppen av et fjell på fjordkysten 860 moh med en fantastisk utsikt. Dette forventes å bli en “magnet” for norske og utenlandske turister. Det er mange juridiske og kapitalkrevende spørsmål knyttet til denne satsingen som gründer ønsker å få tilbakemelding på i Springbrettet.

Gründer har gjennom flere år levert lagaktiviteter til bedrifter og offentlige kunder i Sogn & Fjordane i samarbeid med en organisasjonspsykolog. De har nå opprettet et selskap som tilbyr rekruttering, lagaktiviteter samt leder og organisasjonsutvikling basert på konkrete prosesser som er gjennomarbeidet og testet ut over år. De fleste aktivitetene blir gjennomført med utgangspunkt i naturen.

Strategi

Selskapet har lagt opp til en betydelig vekst fremover og ønsker å skape flere arbeidsplasser innenfor de 3 satsingsområdene som turleverandør, aktivitetsleverandør og organisasjonsutvikler. Kunnskap, erfaring og stayerevne hos eier er gode forutsetninger for vekst fremover. Eier har en del problemstillinger som i denne fasen er viktig å få tilbakemelding på.

Din kompetanse ønskes for å diskutere følgende:Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.