Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. mar 2017 13:00
Slutt 6. mar 2017 15:30
Sted Bergen

Bergen 6. mars: Connect Springbrett - Selskap med store ambisjoner i kommunal sektor

 

Selskap med store ambisjoner i kommunal sektor - Selskapet selger i dag rådgivningstjenester til små og mellomstore kommuner. De startet opp høsten 2013 og teller i dag 15 ansatte med en omsetning på 7,5 millioner i 2016. Selskapet er på vei mot å bli Gasellebedrift. Suksessen til selskapet er at de bidrar til økt handlingsrom for kommuner gjennom å øke inntektene, redusere kostnadene, styrke organisasjonen og utvide faghorisonten. Forretningsmodellen har også bidratt til veksten. De satser nå på å utvikle digitale tjenester knyttet til stordata analyse av kommunal sektor for å bedre beslutningsgrunnlag og jobbe smartere.

Marked - Selskapets kunder er i dag små og mellomstore kommuner, og fokuset har vært på helsesektoren. De jobber med utvide sin kapasitet til hele kommunen. Selskapet ser store muligheter for å vokse i Norge. De er også iferd med å undersøke mulighetene i Norden ut fra tilsvarende lovverk og velferdssamfunn som Norge og har tanker om å satse i ett annet nordisk land i 2018.

Konkurrenter - Selskapet har ikke klart å finne noen direkte konkurrenter verken i Norge eller andre nordiske land, og har derfor en unik mulighet til å vokse i markedet.

Kapitalbehov - Selskapet er i en sterk vekstfase og trenger kapital for å investere i utvikling og ytterligere ekspansjon. Selskapet har tatt alle investeringer over driften hittil og har vært nødt til å tenke kortsiktig i sine prioriteringer.

Foreløpig kapitalbehov er estimert til 4 millioner, men de vil trenge ytterligere 3 millioner når de skal satse i Sverige . Selskapet går med overskudd.

Forventninger til Springbrett - Selskapet ønsker tilbakemelding og råd på vekststrategien og hvordan hente inn kompetent kapital. De ønsker investorer som kan bidra med kompetanse knyttet til strategi, vekst, teknologi og internasjonalisering.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 


Region: CONNECT Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.