Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 9. mar 2017 13:00
Slutt 9. mar 2017 15:30
Sted Adv. Harris

Connect Springbrett® 09. mars i Bergen - Moderne fabrikasjonsverksted med vekstambisjoner

Virksomhetsbeskrivelse

Selskapet ble etablert i 1996 og er spesialisert i mekaniske verkstedtjenester som sveising, plate- og rørarbeide samt mekanisk reparasjon og vedlikehold. Selskapet har hatt en jevn og sunn vekst siden oppstarten og er i dag en sentral aktør i bransjen med god økonomi. De besitter omfattende verkstedslokaliteter og har en moderne maskinpark som gjør det mulig å ha en effektiv produksjon. Fokus på kvalitet, metode, materialer, prosess, dokumentasjon og kompetanse har gjort dem til en foretrukket leverandør hos krevende kunder i petroleumsindustrien. Nedgangen i oljebransjen har redusert oppdragsmengden til selskapet og de ønsker nå komme inn i nye markeder og tilbake til markeder de har vært inne i før den sterke oljeoppgangen. Selskapet er omfattende sertifisert og legger stor vekt på kompetanse og kvalitet.
 

Nye markeder/bransjer

Selskapet ser store muligheter med sine produkter og løsninger innenfor flere bransjer. Bygge- og anleggsbransjen er i sterk vekst og selskapet har gjennomført en del prosjekter i disse bransjene den senere tid. De ser store muligheter fremover i denne bransjen og vil satse for å oppnå en sterk posisjon gjennom konkurransedyktige og smarte produkter og løsninger.
Kraftbransjen er også interessant med store porteføljer av rør og stolper.
I tillegg til ovennevnte bransjer vil selskapet også levere til olje og gassnæringen inkl subsea segmentet, shipping og landbasert industri.
 

Strategi

Med utgangspunkt i den solide posisjonen til selskapet samt muligheter i nye markeder, ønsker de nå å satse betydelig fremover i nye markeder. Selskapet er en del av en gruppe, og vil se på muligheten til å fisjonere ut deler av virksomheten i et nytt selskap som automatiserer store deler av produksjonen. De vil gjerne invitere med andre verkstedsselskaper på eiersiden. Det vil styrke konkurransekraften til alle aktørene gjennom mer optimal investeringer, mer effektive prosesser samt sterkere innkjøpsmakt. Selskapet er også åpen for å ta inn nye investorer i det nye selskapet som kan tilføre kompetanse og kapital i en offensiv vekstfase.
 

Din kompetanse er ønsket for å diskutere:

•Vekststrategi herunder merkevarebygging
•Strategi for å lykkes i nye bransjer (Bygge- og anleggsbransjen, Kraftbransjen)
•Strategiske samarbeidspartnere
•Etablering av nytt selskap
•Investorstrategi

 

 


Region: Connect Vest-Norge
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.