Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 1. nov 2017 13:00
Slutt 1. nov 2017 15:30
Sted Capgemini Norge AS


Connect Springbrett® 1. November i Bergen - Test av ny strategi hos arkitektfirma


Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet har en sterk posisjon i Bergen og er en totalrådgiver innen arkitektur, interiør, byggeteknikk, arealplanlegging, prosjektadministrasjon og prosjektledelse. De har en god og lojal kundebase som de har utviklet over tid og de kan vise til en rekke vellykkede og innovative prosjekter. Deres varemerke er kvalitet, kompetanse, fleksibilitet og prosjektgjennomføring. De har et fortrinn når det gjelder å se totalløsninger i forhold til andre tradisjonelle arkitektfirmaet grunnet bred og god kompetanse i selskapet. Oppdragsmengden har i stor grad kommet fra eksisterende kunder og samarbeidspartnere i privat sektor. Eierstrukturen er nylig endret og de er inne i en prosess med gjennomgang av strategi og revitalisering av merkevaren. 

Marked:
Deres primærmarked har stort sett vært Bergensregionen. De har hatt oppdrag i andre fylker og ser muligheter i å vokse geografisk fremover. Da primært innen offentlig sektor og byutvikling.

Konkurranse:
Konkurransen i markedet er tøff og det er små marginer som teller. Det er rundt 5 selskaper i Bergen som de møter på i konkurransen om spennende prosjekter. Selskapet har kompetanse og kapasitet til å ta alt fra store til mindre prosjekter. Noen aktører har hatt sterk vekst de senere årene.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker å bli mer synlig og bygge en tydeligere merkevare for å sikre posisjonen i markedet og få flere nye kunder og større oppdrag. Flere større oppdrag fra offentlig sektor er interessant. De ønsker samtidig å ta i bruk mer digitale verktøy internt for å spare kostnader og sikre konkurransekraft fremover.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Connect Springbrett® er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Region: Connect Vest- Norge
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.