Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 10. mai 2017 13:00
Slutt 10. mai 2017 15.30
Sted Fana Sparebank

Connect Springbrett 10. mai i Bergen - Automasjon av prosesser og produkter

 

Springbrettet er dessverre fullt.
 
Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet er etablert i Bergen. Nøkkelpersonene har henholdsvis 16 og 40 års erfaring fra automatisering av prosesser og utstyr innenfor internasjonale industrier som offshore installasjoner, elkraft og borerigger. Gründer og Daglig Leder er utdannet sivilingeniør innen kybernetikk, hvor han i stor grad har praktisert denne kompetansen innen automatisering av anlegg og prosesser. Styreleder/medinvestor har blant annet vært vedlikeholdssjef på Statfjordfeltet og Trollanlegget hvor automasjon var en viktig del av stillingen.
Basert på egne erfaringer fra automasjon, så en at feil på automatikken medfører store ekstrakostnader som følge av anlegget stoppet. Dette unnfanget ideen om å forenkle nåværende automasjonsteknologi. Selskapet har over flere år utviklet innovative løsninger innen automasjon som vil gi vesentlige forenklinger, tidsbesparelser og i større grad øket kvalitetssikring ved etablering automatiske prosesser, men ikke minst ved senere justeringer/oppgraderinger Sammenlignet med nåværende teknologi antas denne innovasjonen å gi vesentlige effektiviseringsgevinster ved etablering og senere oppgradering/justeringer, i størrelseorden 1/10–20.
Selskapets målsetning er å inngå samarbeid med et eller flere av større selskaper som er i fase for å komme inn på dette markedet internasjonalt. Et selskap som passer godt i den kategorien er bla. Intel.
Selskapet har delvis utarbeidet underlag for flere patentsøknader, og har gjennomført patent-undersøkelser internasjonalt. Det er ikke patentert eller markedsført tilsvarende teknologi nasjonalt eller internasjonalt. Når nødvendig beskyttelse av teknologien er etablert vil introduksjon mot ulike markeds segmenter bli en vesentlig del av selskapets videre strategi med hensyn til produksjon og salg. Som en del av markedsføring vil bla nedskalert pilot-modeller bli bygget som vil demonstrere det teknologiske fortrinnet i forhold til nåværende teknologi.
 
Marked:
Markedet for denne type teknologi er meget stort internasjonalt og voksende.
Automasjon av ulike produkter og prosesser er økende.
 
Kapitalbehov:
Selskapet arbeider med å utarbeide en strategisk plattform for videre utvikling. Samarbeids-partnere, og beregning av kapitalbehovet vil være en konsekvens av dette arbeidet. I denne fasen er det viktig å kunne knytte til seg «kompetent kapital», hvor strategisk posisjon, erfaring og nettverk vil være gode bidragsytere.
Forventninger til Pre-Springbrett:
Selskapet prioriterer å utvikle en strategisk plattform for den videre satsningen. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, salg, produksjon, leverandører, prising, forhandlingskompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet fremover.
 
Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner
Investor/Finansiering
Forhandlinger
Internasjonalisering
Styre og organisasjon
Patent
Partnersamarbeid
Bransjeerfaring (/nettverk)

 


Region: Connect Vest
Telefon: 414178250
Epost: ståle.stormark@connectnorge.org.