Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 13. des 2017 13:00
Slutt 13. des 2017 15:00
Sted EGD Capital


Connect Springbrett® 13. desember i Bergen - Innovativ PenTech selskap (FinTech innen pensjon). Løsning for mobil og sosiale medier


Møtet er forbeholdt medlemmer i Connect Vest, ønsker du informasjon om medlemskap ta kontakt med Hege Elvestad (tlf. 41478250).
 

Sammendrag: Verd Pensjon ble etablert i 2017 med kontor i Bergen av 4 gründere. To av gründerne har til sammen 50 års erfaring innenfor forsikring og finans og har hatt svært sentrale roller i de selskapene de har jobbet i. De to andre gründerne har samlet 40 års erfaring innenfor IT og Finans. Samlet danner gründerne derfor et meget solid team med hensyn til utvikling av selskapet.

Enkelhet er et nøkkelord for å lykkes i dette markedet. Kjerneproblemstillingen er at pensjon oppleves som vanskelig og kjedelig, og med det som utgangspunkt blir kundene svært passive og mister oversikten over sin pensjonsordning og kostnadene knyttet til å administrerere og forvalte sin pensjon. Løsningen vil være å forenkle hele prosessen fra markedsføring, etablering av kundeforhold, rådgivning, gi oversikt og foreta valg. Integrert i løsningen vil det benyttes avanserte modeller som maskinlæring.

Pensjon må gjøres spennende for å aktivere markedet, og et sentralt virkemiddel er «gamification». Selskapet vil utvikle et «social community» konsept for pensjonssparing med statistikker og sammenligninger. Sammenligningene kan skje innenfor ulike demografiske grupperinger på eksempelvis sparebeløp, avkastning og bærekraft. Bruk av scoreboard vil virke motiverende for individet til å ta mer eierskap til pensjon.

Det er mulig å operere med vesentlig lavere priser enn mange av dagens tilbydere. Dagens tilbydere har høye kostnader knyttet til et mangfold av produkter og tilhørende kompleksitet og en tung systemportefølje som er svært vanskelig å avvikle. Videre er individmarkedet langt mer lønnsomt enn bedriftsmarkedet hvor konkurransen er svært hard og har vært og fortsatt vil mest sentral for dagens aktører.

Selskapets inntekter skapes ved en fast prosentsats av forvaltningskapitalen. Investeringer i pensjonsselskap er langsiktige og risikoen for tap for investorer er betydelig redusert som følge av muligheter for salg av selskapet, kundeportefølje og tekniske løsninger. 

Marked: Markedet vil i første omgang være alle individer innenfor privat sektor som har skiftet eller kommer til å skifte jobb. I dag teller dette markedet over 1 millioner individer med en samlet forvaltningskapital på over 60 milliarder og er sterkt økende i årene fremover. Det er mulig å ekspandere løsningen til å omfatte et bredere produktspekter, koble på små og mellomstore bedrifter og ekspandere internasjonalt. 

Kapitalbehov: Det totale kapitalbehovet er foreløpig anslått til 12-15 millioner, basert på en positiv inntjening fra 2021. Investert kapital anvendes særlig til utvikling av IT systemer og markedsføring. Dette gir grunnlag for en skalerbar vekst i selskapet. 

Ressursbehov: Selskapet er godt dekket innenfor alle elementer av produkt og forretningsstrategiske forhold. Det vil være behov for ressurser innenfor markedsføring/distribusjon, IT, kapitalforvaltning og administrasjon av pensjonsavtaler. 

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Connect Springbrett® er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd. 


Region: Connect Vest
Telefon: 97553398
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.