Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 17. feb 2017 12:00
Slutt 17. feb 2017 14:30
Sted Klüge Advokatfirma

Connect Springbrett® 17. februar i Bergen - Ladeløsning for Elbil

 

Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet har et komplett digitalt ladesystem for Elbiler og Ladbare Hybridbiler for boligutviklere, boligforvaltere, boligselskaper og utvalgte elektro installatører. De har et engasjert team med erfaring fra ledelse i konsern og mindre virksomheter, samt erfaring som grunder innen elektro, økonomi, marked, IKT og salg. I tillegg har teamet erfaring fra styreledelse.

Selskapets digitale løsning sikrer automatisk overvåking av hovedsikring. Løsningen kan utnytte og øke tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget ved å utnytte ledig el-kapasitet om natten. Løsningen er fleksibel og gjør det enkelt å bygge ut nye ladepunkter etter behov.

Selskapet har de siste 12 måneder samarbeidet med OBOS region Stor-Bergen, og har flere gode referansekunder. Skalerbarhet i løsning referer til markedsfokus mot de største byer i Norge i inneværende år for å skape økonomisk vekst.

Kundene kan segmenteres inn i følgende hovedtyper.
- Boligselskaper
- Boligforvaltere
- Boligutviklere
- El- Installatører

Marked:
Norge er i en særstilling hva Elbiler og Ladbare Hybridbiler angår. Gunstige særordninger vedr. avgifter, samt fordeler mht. bompenger, parkering etc. har bidratt til sterk vekst. Av totalt 2,5 millioner biler på norske veier er ca. 5-6% ladbare biler i dag. Elbilforeningen mener at salget av fossilfrie biler vil dobles i 2017.

Kapitalbehov:
Selskapet trenger NOK 5.000.000.- i kapital til videre utvikling av selskapet, og ønsker investorer med kompetanse innenfor strategisk, taktisk og operativ vekst.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker tilbakemeldinger på vekststrategi og investorpresentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
- Investor/finansiering/corp. finance
- Konseptutvikling
- Digital Kompetanse / Markedsføring

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet påforhånd.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.