Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 2. apr 2019 13:00
Slutt 2. apr 2019 15:30
Sted Norne Securities


Connect Springbrett® 2. april i Bergen: Monitorering av skip og platformer

 

Dimeq fra Sogn og Fjordane
Et digitalisert personlig verneutstyr og sikkerhetssystemer. Ved hjelp av et armbånd og ny trådløs teknologi vil mannskapet om bord på alle typer fartøy og offshore installasjoner overvåkes i det en nød alarm blir aktivert. Systemet vil da indikere hvor enhver befinner seg i «real time». Systemet fanger også opp tidspunkt og posisjon for personer som faller over bord og alarm går. Dette finnes ikke i dag.

Teknologien består av armbånd og sensorer og Software som håndterer alle funksjoner av armbåndet. Produktet er testet om bord på opplæringsfartøyet M/V Skulebas. Testen bekreftet at teknologien fungerte i et lukket stålmiljø, noe som ikke har vært mulig å få til tidligere innenfor de krav som stilles av en bruker.

Fordelene med løsningen
En av fordelene med Dimeq systemet er at armbåndet er brukervennlig og at batteriene ikke må lades mens man er ombord. Armbåndet er lett og behagelig og skal være i bruk hele tiden mens mannskapet er om bord, både på arbeid og fritid. Systemet blir aktivert kun når det oppstår en nød-situasjon.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med
Dimeq har en signert intensjonsavtale med PGS, som er et av verdens ledende seismikkselskap. Avtalen stadfester installasjon av Dimeq systemet på en av deres båter. I IFU kontrakten vil PGS være pilotkunden med de rettigheter og plikter som kontrakten beskriver.

Kunder
Per i dag er første kunde PGS. PGS driver 15 seismikkskip og har (LOI) som intensjon å installere systemet på hele flåten.

Ved patentering vil markedet være globalt
Dimeq har fått godkjent et norsk patent relatert til teknologien og har 4 internasjonale patent-søknader inne til vurdering. Første tilbakemelding er at alle disse kan patenteres da de tilfredsstiller de 3 kriteriene for å være patenterbar:

1) Novel
2) Non-obvious (US) – or involve an inventive step (Europe)
3) Useful (US) – or susceptible of industrial application (Europe)

Markedet
Dimeq sitt system vil i første rekke fokusere på HMS for offshore fartøy og passasjerskip og systemet er designet for bruk om bord på alle typer skip og offshoreinstallasjoner. Vi ser også potensielle markeder utover dette.
Selskapet trenger kapital til videre utvikling av selskapet og løsninger/produkter/konsepter, og ønsker investorer med kompetanse innenfor ….. eks. produktutvikling og internasjonalisering ….

Kunder
Kundene kan segmenteres inn i 10 kategorier, 9 av de vises i diagrammet, pluss fiskeri industrien som ligger rundt 22,000 potensielle fartøyer, totalt 100,000 fartøy vi ser som potensielle kunder:

Kapitalbehov 
Selskapet har behov for kapital i to trinn:
Første trinn består av EK på rundt NOKm 13 for å ferdigutviklet teknologien samt prøve installasjon ombord i første PGS fartøy. 

Andre trinn kan bestå av ulike finansieringskilder på i overkant av NOKm 15 for å dekke arbeidskapital for å kommersialisere/selge produktet.

Forventninger til Springbrett
Selskapet ønsker tilbakemeldinger på vekststrategi og investorpresentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Invitasjon til; CONNECT Springbrett er et møte mellom personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.