Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 20. des 2016 09:00
Slutt 20. des 2016 12:00
Sted Connect Vest

Connect Springbrett® 20. desember i Stavanger - Et totalkonsept for helsealarm

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere følgende:
-Strategi og konsept
-Offentlig sektor
-Finansiering og kapital

Virksomhetsbeskrivelse
Selskapet utvikler og leverer et totalkonsept for helsealarm, først og fremst med tanke på eldres mulighet til å bo lengre hjemme i egen bolig, og behovet for trygghet og mestring av egen hverdag både for pårørende og bruker.

Helsealarmen varsler ikke bare når et fall har skjedd, men kan også forutsi fall og andre helsekritiske kombinasjoner av en rekke fysiologiske data som overvåkes. I tillegg kan brukeren selv utløse alarm ved behov for hjelp. Brukerens geografiske posisjon vil da være tilgjengelig for pårørende, alarmsentral eller privat/offentlig hjelpeapparat. Helsealarmen gir trygghet både ute og hjemme. For å gi utvidet trygghet og flere muligheter, leveres løsningen med en hjemmesentral som kan kommunisere med lys, dørlåser og annet elektrisk utstyr i hjemmet.

Kundene er pårørende, mens brukeren er deres foreldre, kommuner og helsetjeneste.

Selskapet budsjetterer 12.000 solgte enheter for 2017 i Norge, videre vil selskapet etablere oss i Norden, UK, Tyskland og USA.

Forventninger til Springbrett
Selskapet skal videreutvikle en strategisk plattform for videre satsing og vekst. Selskapet vil trenge kompetanse innenfor strategi, offentlig sektor, finansiering og kapital.

Agenda
Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.

 


Region: Connect Vest-Norge
Telefon: 915 42 284
Epost: andreas.lien@connectnorge.org.