Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 22. feb 2017 13:00
Slutt 22. feb 2017 15:30
Sted Bridgehead Corporate Finance

Connect Springbrett® 22. februar i Bergen - Anbudstjeneste for å bli kvitt boss


Har du noe rot i garasjen?
-Da trengs din kompetanse i dette Springbrettet

Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet har utviklet en innovativ digital annonseringsplass for kunder som vil bli kvitt avfall, og for tilbydere som vil transportere og gjenvinne avfall. Gründerne bak Selskapet har mange års bakgrunn fra avfallsbransjen og bred internasjonal erfaring

Løsningen gjør det enklere å få fjernet søppel på en rimelig og miljøvennlig måte, samtidig som den legger til rette for at man kan tjene penger på sortering, gjenvinning, fjerning og gjenbruk av avfall.

Markedsanalyse viser at ¾ av Norges befolkning kunne tenke seg å benytte en digital løsning for enkel og rimelig avfallsfjerning. Norges totale avfallsmarked i 2010 ble anslått til 32 milliarder kroner, det er også et stort globalt marked.

Selskapet har vært i markedet med en beta versjon siden juli. Uten noen nevneverdig markedsføring har økningen på gjennomførte oppdrag vært på rundt 30% hver måned. I dag er løsningen en webapplikasjon. En Android og Ios app er under ferdigstillelse og vil være klare for markedet primo mars.

Kundesegment er de med mindre mengder avfall som de ønsker å bli kvitt - en container blir derfor unødvendig stor og kostbar. Avfallet blir hentet med egne kjøretøy, og kunden behøver verken å tenke på midlertidig oppbevaring eller parkeringsutfordringer. 

Kundene kan segmenteres inn i 4 hovedtyper.

  1. Privatkunder som lever i urbane områder. Disse har ikke tilgang til bil/henger for å få jobben gjort.
  2. Privatkunder som selv ikke ønsker å gjøre jobben, men er villige til å betale for den for å slippe arbeidet, tidspresset eller fysisk selv ikke kan gjøre det.
  3. Små og mellomstore bedrifter. Fjerne emballasje fra butikker, møbler på kontorer etc. Vi har eksempler på rørlegger bedrift som bruker oss for å fjerne gamle frakoblede varmtvannsberedere.
  4. Typisk avfall etter små og store oppussinger. Ofte vil flere containere være nødvendig (kostbart)for en kunde da det er sorteringskrav.

Den globale produksjonen av avfall er dessverre voksende og det er et stort og økende behov for avfallshenting verden over. Det store behovet for avfallsfjerning og utbredelsen av delingsøkonomi gjør at det antageligvis vil tvinge seg frem nye løsninger også på dette feltet.

Kapitalbehov:
Totalt har selskapet behov for ca NOK 30.000.000.- i kapitaltilførsel. I første om gang er de ute etter NOK 5.000.000.-. Kapitalen skal brukes på etablering i Storbritannia, markeds/PR kampanje, og videre utvikling av den tekniske løsningen (helst inhouse).

Forventninger til Springbrett:
Det er ønskelig å få tilbakemeldinger på vekststrategi og effektiv og smart markedsføring/PR. Videre er de ute etter råd på internasjonalisering, skalerering og det å skape et brand. Selskapet ønsker også hjelp til å finne investorer som kan hjelpe dem ut i markedene og bli først og størst.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

  • Investor/finansiering
  • Internasjonalisering
  • Markedsføring og PR
  • Brukeropplevelse
  • Delingsøkonomi / digitale løsninger


De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.