Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 22. jan 2018 13:00
Slutt 22. jan 2018 15:30
Sted Nordcap AS


Connect Springbrett® 22. januar i Bergen - Ny produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer


Ny produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer - knytter sammen alle de ulike aktørene og selskapene som inngår i produksjonen av et arrangement, som f.eks. konsert eller konferanse.

CONNECT Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

Meld deg på CONNECT Springbrett 22. januar: Målet med produksjonsplattformen er at alle aktører til en hver tid skal ha riktig, oppdatert og relevant informasjon, for å redusere usikkerhet, og for å oppnå effektivisering. 

Sammendrag:
Crescat er en produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer. Plattformen knytter sammen alle de ulike aktørene og selskapene som inngår i produksjonen av et arrangement (eksempelvis en konsert eller konferanse), på en og samme plattform for utarbeidelse og distribusjon av informasjon som blant annet dagsplaner og bemanningsplaner. Målet med Crescat er at alle aktører til en hver tid skal ha riktig, oppdatert og relevant informasjon. På den måten reduseres usikkerhet og det oppstår effektiviseringsmuligheter.

Selskapet ble etablert i mai 2017, og de to gründerne, som begge jobber fulltid i selskapet, er utdannet Siviløkonomer fra NHH. Begge to har i tillegg lang erfaring med produksjon av kultur og konferansearrangementer, både som arrangør og som en del av produksjonsapparatet. En av gründerne har de siste 4 årene også jobbet som freelance lydtekniker. Selskapet er en del av BTO,s inkubatorprogram i Nyskapingsparken.

Arbeidet med å designe plattformen startet i januar 2017, og har blitt gjort i tett dialog med sentrale bransjeaktører på vestlandet. I mai 2017 fikk selskapet en tildeling fra programmet FORNY StudENT hos Forskningsrådet på 1 million NOK. Dette har satt selskapet i stand til å utvikle grunnversjonen av plattformen, uten behov for annen finansiering. I oktober 2017 inngikk Crescat kontrakt med det bergensbaserte selskapet Guilty på bistand i teknisk gjennomføring og programmering av plattformen, og startet utviklingen kort tid etter. Betaversjonen av plattformen beregnes ferdig i overgangen mellom januar og februar. Det er en rekke aktører som har uttrykt ønske om å være pilotkunder. 

Marked:
Markedet for Crescat er globalt, og det er naturlig for selskapet og rigge seg raskt for internasjonal vekst. Salgsfokuset det første 1,5 året vil likevel ligge på skandinavia. Det er naturlig å segmentere markedet i tre deler, henholdsvis (1) Musikk, (2) Event og (3) Konferanse. Samlet sett omsetter proff segmentene av disse markedene bare i Norge for nærmere 15 milliarder årlig. Det norske, det svenske og det danske markedet regnes samlet sett å omsette for nesten 60 milliarder kroner. Crescat vil også være godt egnet for profesjonelle og semi-profesjonelle aktører så vel som amatører. 

Kapitalbehov:
Kapitalbehov er todelt. (1) Det skal bidra til å rigge selskapet for raskere ekspansiv vekst. Selskapet ønsker først å gjøre en systematisk inntreden i de 23 største norske byene, for så å bevege seg videre til Sverige. (2) Videre er ekstern kapital ment for å videreutvikle plattformen for å øke inntektspotensialet til selskapet. 

Forventninger til Pre-Springbrett:
Selskapet rigger seg for vekst, og går snart inn i en fase med fokus på salg og videreutvikling av produkt. Til denne fasen er det behov for kapital for å øke vekst tempoet. Samtidig har selskapet behov for kompetanse. Kultur- og konferansebransjen har et stort behov for profesjonalisering og standardisering. Derfor er selskapet på jakt etter personer med bransjekunnskap fra liknende bransjer, gjerne byggebransjen eller andre prosjektbaserte bransjer. 

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Generell informasjon:
Mandag 22. januar 2018
Klokken: 13.00 - 15.00


Region: Connect Vest
Telefon: 97 55 33 98
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.