Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 22. mai 2017 13:00
Slutt 22. mai 2017 15:30
Sted RSM | Bergen 

Connect Springbrett® 22. mai, i Bergen - God, effektiv og digital omsorg

 

Virksomhetsbeskrivelse: Selskapet utvikler et verktøy som gjør det mulig for pårørende og andre omsorgspersoner å gi god, effektiv og uformell omsorg TIL HJEMMEBOENDE ELDRE: Ved hjelp av nettside og app skal pårørende kunne kommunisere på en bra og formålstjenlig måte, samt få skreddersydde helseråd til pårørende og den eldre selv.

Kundeverdi: I dag er det mange pårørende som har kontinuerlig dårlig samvittighet, mister oversikten og føler seg usikre på hvordan pårørende har det til enhver tid. Gründerne utvikler en løsning som vil gi oversikt over praktiske, hyggelige og profesjonelle aktiviteter utført av alle omsorgspersonene rundt den pårørende.
 
Konkurrenter: I dag er det flere konkurrenter på markedet (Joda Care/Cura Gard/Visma/In For Care/Elderly Care), men selskapet har ikke kjennskap til andre som løser kundens utfordring med direkte fokus på omsorgspersoner og pårørende. Største konkurrent i dag er kanskje lukkede grupper på FB.
 
Kunden: Selskapet jobber kontinuerlig sammen med kunden, som er gruppert som følger
- Personer som gir uformell omsorg for pårørende
- Andre familiemedlemmer og frivillige
- Omsorgspersonene (dersom ønskelig)
Gründerne er bevisste på å jobbe så effektivt som mulig og etter lean metoden, dette for å utvikle et brukervennlig konsept som løser kundens problem. De er nå ute og tester(smoke test)
 
Markedet: Markedspotensialet er globalt fordi konseptet adresserer verdensvide utfordringer når det gjelder vekst i den aldrende befolkningen, i kombinasjon med en forventet mangel på helsepersonell. Som en følge av dette har det vært en sterkt økende interesse, globalt, for velferdsteknologi som bidrar til bedre livskvalitet og mer mestring i eget liv.
Selskapet vil benytte Norge som en pilot og deretter gå til hele Norden, noe som vil kunne bli en viktig plattform for videre internasjonal ekspansjon.
 
Kapitalbehov: Selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge, HELSEDIREKTORATET, Kavlifondet og Grieg Foundation, men vil ha behov for mer kapital for videre utvikling og vekst, men vel så viktig som kapital i seg selv, vil det kunne være nyttig å knytte til seg «kompetent kapital».
 
Forventninger til Pre-Springbrett: Selskapet vil utvikle en strategisk plattform for den videre satsning. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, salg, produksjon/leverandør, prising, forhandlings-kompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet å utrede/inkorporere.
 
Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
 Markedsføring (digital)
 Investor/finansiering
 Forretningsutvikling
 Internasjonalisering
 Bransjeerfaring (/nettverk)
 
Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.
De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorgelorg.