Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 23. jan 2017 13:00
Slutt 23. jan 2017 15:30
Sted Advokatfirmaet Thommessen

Connect Springbrett, 23. januar i Bergen - Vil digitalisere byggebransjen

Vil digitalisere byggebransjen

-Vil skape økt lønnsomhet i byggebransjen og fornøyde kunder gjennom digitalisering

Det bygges årlig rundt 30.000 boenheter i Norge. Kompleksiteten i prosjektene varierer, men de ulike aktørene som er involvert opplever ofte utfordringer underveis. Manglende kommunikasjon og uklare ansvarsforhold er hyppige forklaringsfaktorer som går igjen. Konsekvensene av dette er ofte redusert lønnsomhet til byggherren/underleverandører og redusert tilfredshet hos kunde.

Selskapet som presenterer seg på Springbrett har med utgangspunkt i problemene i byggebransjen, utviklet et system og metode som gjør det enkelt for alle aktørene (byggherre, underleverandør, kunde) å ha tilgang til all relevant informasjon og endringer underveis i prosessen via smarttelefon, nettbrett og PC. Løsningen effektiviserer prosjektgjennomføringen, øker kvaliteten, reduserer administrasjonsarbeidet og forenkler kommunikasjonen.

Selskapet har vært i tett dialog med flere aktører i byggenæringen i utforming av produktet/løsningen og de ser store muligheter for reduserte kostnader og mer fornøyde kunder ved å ta i bruk denne løsningen.

Teamet bak selskapet har solid og god erfaring fra prosjektledelse i byggebransjen og oljenæringen, ledelse av egne selskaper samt ledelse og kursvirksomhet innenfor lean metodikken. I tillegg har de innhentet spisskompetanse på design og brukeropplevelse i utforming av løsningen.

Markedet

Selskapet har en sterk vekststrategi og ser et potensiale for løsningen også utenfor Norge. De ser på England og Sverige som interessante markeder etter lansering i Norge. Det norske markedet, med 30.000 nye boenheter, er førsteprioritet.

Forventinger til Springbrett

Selskapet ønsker å få tilbakemelding på forretningsmodellen, vekststrategien og hvordan de kan bygge opp en effektiv driftsorganisasjon på kort sikt. De ønsker å få tilgang til kompetent kapital med erfaring fra oppbygging av tilsvarende selskap med internasjonal ambisjoner. Kapitalbehovet er avhengig av hvor fort de skal utvikle produktet videre og den internasjonale satsingen. Kapitalbehovet anses i første omgang å være NOK 1 mill.


Region: Connect Vest-Norge
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.