Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 24. aug 2016 09:00
Slutt 24. aug 2016 12:00
Sted Handelsbanken

Connect Springbrett® 24. august i Stavanger - Kostnadseffektiv og innovativ teknologi for omsorgssektoren

Meld deg på Connect Springbrett 24. august: Kostnadseffektiv, innovativ teknologi som løser omsorgssektorens utfordringer mht. dokumentasjon, kompetanse og myndighetskrav til sikkerhet.

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere følgende:
-Offentlige anskaffelser
-Markedsføring og strategi
-Investor/finansiering
-Vekststrategi (distribusjonskanaler og partnere)
-Teknologi

Virksomhetsbeskrivelse
Gründerne har personlig arbeidserfaring fra olje og gass med de sikkerhetsrutiner og den sikkerhetskultur som er utviklet der. Forretningsidéen har sitt utspring i sammenligningen mellom denne sektoren og omsorgssektoren, og den åpenbare kontrasten som eksisterer.

Selskapet tilrettelegger med sin tjeneste behovsstyrt teknologi som gjør det enkelt å oppfylle dokumentert krav til både kompetanse og sikkerhet.

Arbeidsdagen til ansatte i helsesektoren er krevende og vil bli mer utfordrende i årene som kommer. For å ivareta tryggheten til pasientene fordrer dette smarte arbeidsrutiner og økt kompetanse innenfor beredskap. Trening er essensielt for å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en riktig måte i stressende situasjoner.

Denne utfordringen er det selskapet bidrar til å løse. Med selskapets løsning kan alle ansatte trene på en engasjerende og motiverende måte. Hvor som helst og når som helst; på mobil, nettbrett eller PC. Den ansatte får melding om trening/e-læring som skal gjennomføres innen gitt dato. Ledelse/eiere har full oversikt og oppdatert status på alle ansattes beredskaps trening til enhver tid

Forventninger til Springbrett
Selskapet skal videreutvikle en strategisk plattform for videre satsing og vekst. Selskapet vil trenge kompetanse innenfor offentlig anskaffelser, distribusjon, teknologi, salgs- og markedsstrategi og finansiering.

Agenda
Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.Region: Connect Vest-Norge
Telefon: 406 46 383
Epost: dsi@connectnorge.org.