Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 25. okt 2017 13:00
Slutt 25. okt 2017 15:30
Sted BKK (Hovedkontoret)


Connect Springbrett® 25. oktober i Bergen - Nytt konsept for inspeksjon og kontroller

 

Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet har utviklet et nytt konsept innenfor dokumentasjon av inspeksjon og kontroller.
I dag brukes ofte Word eller Adobe til å lage rapporter og skjemaer for dokumentasjon av inspeksjon og kontroll. Dette er statiske løsninger som kan ansees som et “digitalt papir”.
Løsningen Springbrett-selskapet har utviklet er digital, dynamisk, tilpasses enkelt den enkelte bransje og gir bedre samhandling mellom aktørene i kontroll-prosessen.

Kunder:
Målgruppen er selskaper som tilbyr tjenester innen kontroll og inspeksjon eller selskaper som følger opp underleverandører i forbindelse med leveranser.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med aktører innen el-kontroll og inspeksjoner av anlegg for oppdrettsnæringen.

Selskapet har ambisjoner om internasjonal satsing, men i første omgang satses det på leveranser i Norge.

Marked:
I startfase har gründerne valgt å fokusere på marked som de kjenner, el-kontroll og inspeksjon av oppdrettsanlegg.

Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring oppgir at de ønsker gjennomføre 10 000 el-kontroller pr. år i landbruket. Her er det opprettet dialog og selskapet er i ferd med å inngå en avtale på et pilotprosjekt på inntil 1000 kontroller for 2018.

El-kontroll NEK405 bolig/næringsbygg/industri:
Internkontrollforskriften og forskrift for elektriske anlegg stiller krav til at eier av et elektrisk anlegg skal til en hver tid være forskriftsmessig. I tillegg ønsker forsikringsselskapene at byggene skal gjennomgå en brannforebyggende el-kontroll, og gir reduksjon i premier for de som gjør dette.

Det er i dag sertifisert ca 850 el-kontrollører i Norge. I tillegg utfører det lokale eltilsyn 150 000 årlige el-kontroller i Norge, på vegne av DSB.

Kapitalbehov:
Det er behov for kapital til videre utvikling av selskapet og løsningen.
Gjerne investorer med kompetanse innenfor inspeksjon og kontroll, samt forretningsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Totalt har selskapet behov for ca NOK 1.200.000.- i kapitaltilførsel. Dette skal benyttes til følgende:
Markedsføring 400 000,-
Android versjon 800 000,-

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker tilbakemeldinger på vekststrategi og investorpresentasjon.
I tillegg søker gründerne veiledning og samarbeidspartnere med tanke på å etablere et IFU prosjekt, basert på løsningen, eventuelt andre løsninger.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
Investor/finansiering/corp. finance
IPR
Produktutvikling
Internasjonalisering
Markedsføring

Connect Springbrett® er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.