Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 25. sep 2017 09:30
Slutt 25. sep 2017 12:00
Sted Fana Sparebank

Connect Springbrett® 25. september i Bergen - Nytt og innovativt sikkerhetssystem rettet mot snøskred


Virksomhetsbeskrivelse: 
 
Selskapet ble etablert i 2016 med kontor i Bergen. Nøkkelpersoner har samlet 15 års erfaring fra ulike relevante teknologiselskaper, og har i lengre tid arbeidet med utvikling av et nytt og innovativt sikkerhetssystem rettet mot snøskred. Selskapet har støtte fra relevante forskningsgrupper innen medisin samt fra flere erfarne og kompetente støttespillere innen juss, forretningsutvikling, økonomi og snøskred. Systemet kan brukes både alene og sammen med utstyr som eksisterer i dagens marked. Produktet finnes ikke i markedet per i dag, og vil kunne øke antall overlevende i snøskred med opp mot 50%. 

Selskapet har som målsetning å oppnå internasjonal anerkjennelse for produktet/løsningen til bruk i både privat, militær og profesjonell sektor. Selskapet har startet arbeidet med patentering på produktet/løsningen, og sikter mot påfølgende internasjonale patenter for en rekke land.  

Marked:
Markedet for produktet er globalt, eller hvor det selges CPAP-maskiner, men selskapet har vurdert markedene i Europa, USA, Japan og Australia som sine hovedsatsningsområder.

Markedet for produktene er globalt, og det vil være naturlig for selskapet å vurdere hvordan man skal gå fram i forhold til å sikre seg en betydelig posisjon i det globale markedet. En kostnadseffektiv vei inn i det globale markedet kan være gjennom et samarbeid med en eksisterende aktør som allerede har logistikk og markedsandeler globalt. Det er uttrykt ønske fra verdens største globale aktør innen snøskred angående møte om potensielt samarbeid.

Kapitalbehov:
Selskapet arbeider med å utarbeide en strategisk plattform for videre utvikling og vekst, og har beregnet det kommende behovet for kapital. For selskapet er det tilsvarende viktig å knytte til seg kompetanse, såkalt kompetent kapital, spesielt innenfor strategi/styring mot videre utvikling av selskapet.


Forventninger til Springbrett:
Selskapet vil prioritere å utvikle en strategisk plattform for den videre satsing. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, salg, produksjon/leverandør, prising, forhandlingskompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet å utrede/inkorporere.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

  • Investor/ finansiering/ corporate finance
  • Prisstrategi
  • Internasjonalisering
  • Styre
  • Organisasjon
  • Patent
  • Leverandørsamarbeid
  • Bransjeerfaring (/nettverk) 

Connect Springbrett® er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

Region: Connect Vest
Telefon: 97 55 33 98
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.