Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 29. jan 2018 13:00
Slutt 29. jan 2018 15:30
Sted Nordcap AS


Connect Springbrett® 29. januar i Bergen - nytt og komplett system for registrering og behandling av reiseregninger


CONNECT Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

Meld deg på CONNECT Springbrett 29. januar: Selskapet vil gjøre det enklere, mindre "kjedelig", og mer effektivt å behandle reiseregninger - betydelig internasjonalt marked 

Sammendrag:
DuoDomain AS ble etablert i Bergen i 2016, og har kontor i Nyskapingsparken hos BTO. Består av 5 gründere som stiftet selskapet i løpet av mastergrad i informasjonsvitenskap på UiB. Mottok 1 MNOK i støtte fra Norges Forskningsråd (Forny Stud-ENT program 2017).

Travelogue er et komplett system for registrering og behandling av reiseregninger, utlegg og kjøregodtgjørelse. Lansert på bedriftsmarkedet i januar 2018, og består av mobilapplikasjoner (for den reisende) og en portal (for administrasjon). Utviklet i tett samarbeid med bransjen og tiltrukket seg konkret interesse fra flere etablerte aktører.

Selskapet har, via Forny Stud-ENT programmet, dekket sitt kortsiktige finansieringsbehov. Det vil likevel være ønskelig for selskapet å hente inn ekstern kapital for å senke usikkerhet hos etablerte aktører, og for å tilrettelegge for hurtig vekst.

Selskapets bedriftsmodell baserer seg i stor grad på integrasjoner mot ledende økonomisystemer i Norge. Selskapet har allerede utviklet en fungerende integrasjon mot én aktør i markedet, som vil bli lansert ved enighet om kommersiell avtale. Selskapet vil kunne bruke denne avtalen som en inngang til andre systemer i markedet. Dersom selskapet lykkes med å oppnå de planlagte integrasjonsavtalene, vil systemet bli et tilbud som dekker 70-80% av det norske markedet innen 2020. Rundt halvparten av systemene tilbyr ikke funksjonalitet for reise og utlegg i dag, og integrasjoner vil i disse tilfellene bli eksklusive. 

Marked:
Markedet for håndtering av reiseregning og utlegg er globalt, og den største aktøren i markedet omsetter for over 10 milliarder dollar per år. Det norske markedet har mange likhetstrekk med Sverige og Danmark, hva gjelder bedriftskultur, digitalisering, aktører og eksisterende løsninger. Dette gjør at ekspansjon til disse landene vil kunne gjennomføres uten større tekniske utfordringer. Med Skandinavia som plattform vil selskapet kunne ekspandere videre ut i det internasjonale markedet i takt med digitalisering i andre land. 

Kapitalbehov:
Aktørene i bransjen krever langsiktighet ved valg av samarbeidspartnere. Det vil derfor være nødvendig for selskapet å sikre drift i minst to år. I tillegg ønsker selskapet å skalere opp salgsorganisasjonen for å akselerere veksten i det norske markedet. Selskapet har et konkret ønske om å knytte til seg investorer som kan bidra med relevant erfaring og nettverk.

Forventninger til Pre-Springbrett:
Selskapet vil prioritere å utvikle en strategisk plattform for den videre satsing. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, markedsføring, salg, forhandlingskompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet å utrede/inkorporere.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Generell informasjon:
Mandag 29. januar 2018
Klokken: 13.00 - 15.00


Region: Connect Vest- Norge
Telefon: 97 55 33 98
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.