Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 29. mai 2017 13:00
Slutt 29. mai 2017 15:30
Sted PWC

Connect Springbrett® 29. mai i Bergen - verktøy som utfører "google analytics" i fysiske butikker

 

Selskapet ble etablert for ca. et år siden og har allerede opparbeidet seg en kundeportefølje på 90 enheter, både enkeltstående -og kjede butikker. Selskapet har utviklet og videreutvikler verktøy som bidrar til økt kunnskap om kundens aktivitet i fysiske butikker. 


Kundeverdi;  Verktøyet løser utfordringen til butikkledelsen om lite eller ingen informasjon om kunden, når de er i butikk. Løsningen gir økt salg, god salgscoaching og lavere salgskostnader pr enhet;


Konkurrenter; I dag er det flere konkurrenter på enkelt «elementer» av verktøyet, men gründer er ikke kjent med at konkurrentene «setter sammen» informasjon med fokus på økt salg i butikk.  


Kunden, forretningsmodell og marked; Selskapet jobber kontinuerlig sammen med kunden for utvikling av løsningen, slik at produktet blir et brukervennlig konsept som løser kundens problem.  Verktøyet har en «lav» oppstartskostnad for kunden og deretter en mnd. lisensiering.Løsningen er skalerbarog er en kombinasjon av digitale og fysiske løsninger. Løsningen er utviklet i Norge. Markedspotensialet er globalt, og selskapet ser videre utvikling som en «trappetrinnsmodell», både når det gjelder utvikling av konsept og marked. Selskapet vil benytte Norge som en pilot og deretter gå til Norden, noe som vil bli en viktig plattform for videre internasjonal ekspansjon. 


Kapitalbehov: Selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge, men har behov for mer kapital for videre utvikling og vekst, spesielt med henblikk på salg og utvikling, men vel så viktig som kapital i seg selv, vil det kunne være å knytte til seg «kompetent kapital», 


Forventninger til Pre-Springbrett: Selskapet vil utvikle en strategisk plattform for den videre satsning. Alt fra organisasjon (nøkkelpersonell, styre) til finansiering, salg, produksjon/leverandør, prising, forhandlings-kompetanse, internasjonalisering, nettverk, mv. er elementer som blir viktige for selskapet å inkorporere. 


Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Konfidensialitet: Deltagere på CONNECTs arrangementer forventes å bevare taushet overfor utenforstående og ikke selv utnytte fortrolig informasjon som blir gitt av de deltakende bedrifter. Slik informasjon kan være forretningsplaner, informasjon om kunder, markeder, lønnsomhet og økonomi, tekniske beskrivelser og patentinformasjon, samt annen informasjon som kan forringe gründeres muligheter dersom de blir gitt til uvedkommende.CONNECT Vest-Norge påtar seg ikke ansvar eller erstatningsplikt i denne sammenheng. 

Videoopptak: Møtet vil bli tatt opp på video. Videoenproduseres i kun ett eksemplar som leveres til SELSKAPET. Det er en forutsetning at filmen og dens innhold kun brukes internt i SELSKAPET for å videreutvikle prosjektet. 

 


Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.