Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 4. okt 2016 09:00
Slutt 4. okt 2016 12:00
Sted Ernst & Young AS

Connect Springbrett® 04. oktober i Stavanger - Ny og spennende nettplattform for nasjonale og internasjonale ungdoms- og studentbedrifter

 

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere følgende:
-Markedsføring og strategi
-Internasjonalisering
-Finansiering og kapital
-Vekststrategi (distribusjonskanaler og partnere)
-Juridiske problemstillinger
-Teknologi
 
Virksomhetsbeskrivelse
Virksomheten konsentreres rundt etableringen og videreutviklingen av en nettplatform som ble lansert i oktober 2015. Plattformen er rettet mot nasjonale og internasjonale ungdomsbedrifter (UB) og studenbedrifter (SB).Det er i dag 123 land som driver UB og SB gjennom lignende organsisasjoner (Junior Achievement), og det eksisterer ingen tilsvarende tilbud for digitalisering, profilering, nettsalg og samlingsforum tilsvarende den tjenesten selskapet leverer. Selskapet har som målsetting å bedre inntektsmulighetene for eksisterende nettplattform, samt optimalisere kommunikasjonskanalen ut til Junior Achievement organisasjonene, slik at selskapet kan nå så mange unge gründere som mulig, på en rask og effektiv måte. Selskapet ønsker også å videreutvikle tilbudet på nettplattformen og tilpasse produktet for lisens-salg.
 
Forventninger til Springbrett
Selskapet skal videreutvikle en strategisk plattform for videre satsing og vekst. Selskapet vil trenge kompetanse innenfor markedsføring og strategi, internasjonalisering, distribusjonkanaler, partnere, juridiske problemstillinger, teknologi og finansiering.
 
Agenda
Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.

 


Region: Connect Vest-Norge
Telefon: 40646383
Epost: dsi@connectnorge.org.