Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 30. aug 2017 13:00
Slutt 30. aug 2017 15:30
Sted TBA

Connect Springbrett® 30. august i Bergen - kosmetikk-merkevare

Selskapet er en kosmetikk- og merkevareprodusent med base i Norge som leverer varer til faghandel og kjeder i Norge og skal samt videreutvikle en merkevare for større aktører på markedet.

DETTE ARRAGEMENTET ER DESSVERRE FULT

Fordelene for denne bedriften er lave produksjonsutgifter, lave kalkyler og høy fortjeneste, raskt levering, samt riktige trendverdier som naturlig og økologisk som blomster stort i markedet i dag.

Selskapet har allerede fått en større grossist, Kinsarvik Fruktutsalg AS, og har andre større avtalene ventende med Cubus, Life og Sunkost.

Kapitalbehov:

Det er behov for kapital til utnyttelse av tilbydte samarebeidsavtaler, utvikling av markedsstrategi og videreutvikling med ressurspersoner og teambygging. Selskapet ønsker investor med kompetanse innen marekdsføring og dagligvarebransje/handel.

Kunder:

Marked:

Produsenten har merkevare-patent i Norge og selger både nasjonalt og interasjonalt i blant annet USA, Canada, Australia, Storbritannia. Det globale økologiske markedet er ventet å nå $22 billion innen 2024, med 8-10% økning hvert år.

Ønskede kvalifikasjoner i panelet:

Forventinger til Springbrett:

Selskapet ønsker tilbakemelding på vekststrategi og ønsker seg riktig investor, samt tilbakemelding på investor-presentasjon.

Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

Konfidensialitet:
Deltakere på Connects arrangementer forventes å bevare taushet overfor utenforstående og ikke selv utnytte fortrolig informasjon som blir gitt av de deltakende bedrifter. Slik informasjon kan være forretningsplaner, informasjon om kunder, markeder, lønnsomhet og økonomi, tekniske beskrivelser og patentinformasjon, samt annen informasjon som kan forringe gründeres muligheter dersom de blir gitt til uvedkommende. Connect Vest-Norge påtar seg ikke ansvar eller erstatningsplikt i denne sammenheng.

Videoopptak:
Møtet vil bli tatt opp på video. Videoen produseres i kun ett eksemplar som leveres til gründerselskapet. Det er en forutsetning at filmen og dens innhold kun brukes internt for å videreutvikle prosjektet.


Region: Connect Vest
Telefon: 92043429
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.