Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 21. jun 2017 13:00
Slutt 21. jun 2017 15:30
Sted DNB

Connect Springbrett® 21. juni i Bergen - Prisbelønt gründer med offensiv vekststrategi

 

Gründer ser med bekymring på at sveisekompetansen i Norge er i fritt fall, og at dette påvirker både sikkerhet og konkurransedyktige leveranser fra norske bedrifter. Samtidig blir nisjekompetansen ikke utnyttet på en kosteffektiv måte. Hun startet derfor et sveiseteknisk selskap i 2014, som i løpet av kort tid har vokst til fire ansatte og oppnådd god omsetning.

Gründeren er utdannet industrirørlegger, rørkonstruksjonsingeniør, sveiseinspektør og sveiseingeniør, og er opptatt av kompetanse og kvalitet i sveisefaget. Hun har vunnet prestisjetung gründerpris gjennom å tenke nytt og innovere i en tradisjonell industri, og ønsker framover å gjøre industrien enda mer framtidsrettet og konkurransedyktig gjennom digitalisering og robotisering av metoder og arbeidsprosesser.

Forretningsidé og kundesegment

Forretningsidéen er å bygge opp et internasjonalt kompetansesenter for material- og sveiseteknologi som håndterer hele verdikjeden fra utdanning av fagarbeidere til forskning og utvikling av industrien. Forretningsområdene er sveiseingeniørtjenester, sveiseprosedyrer, opplæring, forskning og utvikling. Selskapet tilbyr ledelse av sveiseprosjekter i sin helhet og teamet deres har faglig tyngde og bred erfaring innen en rekke næringer.

Selskapet har også en abonnementsløsning som gjør kundene i stand til å påta seg oppdrag de ikke kunne tatt uten å ansette denne spesialkompetansen fast i selskapet. På den måten ivaretar de fagkompetansen til små selskaper som ikke har råd til å ha denne kompetansen innomhus. Resultatet er høyere kompetanse fra ett bredere fagnettverk til en billigere pris.

Selskapet som er nyskapende og fremtidsrettet har store muligheter for vekst i Norge og internasjonalt. Kundene har til nå kommet via nettverk og referanser fra eksisterende kunder og prosjekter. SMB-segmentet er definert som det viktigste, men selskapet har også store kunder i porteføljen. Manglende kompetanse på salg og lukking av kontrakter gjør at selskapet ikke har vært proaktiv overfor nye kunder.

Petroleumsbransjen er viktig for selskapet og vil også være det fremover. Det er i tillegg store muligheter i shippingbransjen, byggebransjen, flyindustrien og energisektoren.


Strategi

Gründer har planer for vekst i Norge og internasjonalt. Dette vil kreve økt kapital og styrking av organisasjonen og styret. Eiere med erfaring fra internasjonalisering og nettverk er meget interessant. Samtidig som selskapet ønsker å vokse, er det også viktig å vokse i riktig tempo. Stein på stein er viktig for gründeren, som ønsker å tenke langsiktig.

Forventninger til Springbrett:

Daglig leder ønsker å få tilbakemelding på strategi og prioritering, samt innspill til hvordan hun kan posisjonere selskapet for kapitalinnhenting. Hun trenger også råd om hvordan hun kan legge opp salget og lukke avtaler, i tillegg ser hun muligheter i å ha noen strategiske samarbeidspartnere og ønsker råd om hvordan hun skal lykkes med det.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:


 

 


Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.