Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 31. aug 2016 1300
Slutt 31. aug 2016 1530
Sted TBA

Connect Springbrett® 31. aug. i Bergen - Slimhinneanalyse for forbedret helse og velferd

Virksomhetsbeskrivelse:

Selskapet har siden 2013 utviklet en unik og vitenskapelig dokumentert metode som gir faglige råd til bruk i strategiske beslutninger innen helse i fiskeoppdrett. Verktøyet er i dag i kommersielt bruk.

Ved hjelp av kvantitativ stereologi måles tetthet og størrelse av slimceller i slimhinner hos fisk.

Basert på en stor mengde historiske analysedata, kan prøven plasseres i en indeks og derved og si noe om robustheten fisken har ift en rekke sentrale helseparametere.

Selskapet har gjennom flere ulike kunde og FoU prosjekter tatt metoden fra laboratorie til et kommersielt tilgjengelig verktøy som nå selges til aktører i oppdrettsnæringen.

Selv om metoden er en generell helseindikator, er selskapets primære driver nå i stor grad knyttet til luseproblematikken i bransjen. Her bistår vi kunder i å evaluere ulike regimer, fôrkilder samt ulike teknologiske løsninger i bekjempelsen av dette problemet.

 

Selskapet har søkt om varemerkebeskyttelse, og er også i prosess på patent på verktøy/metode.

3 personer jobber del / hel tid i selskapet i dag. Selskapet har meget sterke faglige kvaliteter i teamet og har i stor grad lykkes i å kommersialisere produkt/metoden som et verktøy i bransjen, spesielt rettet mot prosjekter og utvikling innen de større aktørene i bransjen.

 

Sentrale prioriteringer i virksomheten nå er:

 

Marked:

Markedet er globalt, og det vil være naturlig for selskapet å vurdere hvordan man etter hvert skal gå fram i forhold til å sikre seg en betydelig posisjon i det globale markedet. Det norske markedet er en trendsetter i denne bransjen internasjonal sammenheng, og selskapet fokuserer derfor primært i Norge på fisk i 2016 og 2017.

Potensialet innen human helse er imidlertid meget stort, og vi tror at metoden kan videreutvikles til også å bidra til å belyse viktige diffuse lidelser knyttet til tarmhelse og allergier.

 

Kapitalbehov:

Selskapet regner med å oppnå et positivt driftsresultat i 2016, basert utelukkende på salg mot fiskeoppdrett i Norge. Ønsker å knytte til oss «kompetent kapital», hvor strategisk posisjon/erfaring/nettverk vil være like viktig som selve kapitaltilførselen. Kapital vil primært gå til å rasjonalisere metoden og for å utrede potensialet for human diagnostikk.

 

Forventninger til Pre-Springbrett:

Selskapet vil gjennom sin presentasjon for panelet redegjøre nærmere om organisasjon, produkt/tjenester, forretningsutvikling så langt – og viktige milepæler fremover. Det blir viktig for selskapet å få tilbakemeldinger på:

 

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

- Forretningsutvikling og salgsstrategi

- Erfaring/nettverk laboratorie/diagnostisk teknologi

- Bransjeerfaring /nettverk mot human medisin

ØBransjeerfaring/nettverk mot oppdrett


Region: Connect Vest
Telefon: 97553398
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.