Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 4. okt 2016 13.00
Slutt 4. okt 2016 15.30
Sted BKK

Connect Springbrett 4. oktober Bergen - Veletablert selskap satser i nye markeder

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere:

Virksomhetsbeskrivelse

Selskapet ble etablert ultimo desember 2004 og leverer produkter og løsninger innen overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Selskapet har hatt en jevn og sunn vekst siden oppstarten og er i dag en sentral aktør i bransjen. Fokus på kvalitet, metode, materiale, prosess, dokumentasjon og kompetanse har gjort dem til en foretrukket leverandør hos krevende kunder i petroleumsindustrien. Nedgangen i oljebransjen har redusert oppdragsmengden til selskapet og de ønsker nå å komme inn i nye markeder/bransjer hvor deres produkter og tjenester kan være den rette løsning på ulike problemer knyttet til levetid og bevaring av gjenstander.

Nye markeder/bransjer

Selskapet ser store muligheter med sine produkter og løsninger innenfor flere bransjer. Vann og avløp er svært interessant. De har allerede hatt et spennende prosjekt for Bergen Kommune som ble levert på kvalitet og tid. Potensiale der er stort da rørene som er lagt mange steder er over 100 år og disse forvitrer betydelig. Byggebransjen er også meget interessant og selskapet ser et stort potensiale for produkter som beskytter mot brann, både brannhemmende malinger og brannhemmende fiberplater. I tillegg kan de levere tradisjonelle produkter som fugefrie industribelegg. Selskapet utfører også rehabiliteringsprosjekter innen næringsbygg og verneverdige bygg, her nevnes korrosjonsbeskyttelse av stål og metaller. Selskapet jobber i tillegg med betongrehabilitering, da dette ofte henger sammen med både korrosjon og rehab av fasader, dekker / industribelegg. Andre interessante bransjer er de maritime næringene med stort potensiale for overflatebehandling og bevaring av utstyr, og kraftbransjen med store porteføljer av rør og master/kraftlinjer. Der har én leverandør en dominerende posisjon, noe som svekker dagens konkurranse.

Strategi

Med utgangspunkt i den robuste posisjonen til selskapet samt muligheter i nye markeder, ønsker de nå å satse betydelig i årene som kommer. For å realisere ambisjonene fremover søker eieren strategiske samarbeidspartnere og er også åpen for å ta inn nye investorer som kan tilføre kompetanse og kapital i en offensiv vekstfase.

Agenda

Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.bierring@gmail.com.