Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. sep 2016 13.00
Slutt 6. sep 2016 15.30
Sted Grieg Holdings

Connect Springbrett® 6. sept i Bergen - Fjernstyrte undervannsoperasjoner for oppdrett

 

Virksomhetsbeskrivelse:
Selskapet er spesialist på fjernstyrte undervannsoperasjoner. De skal utvikle og levere verktøy og tjenester for å forenkle undervannsoperasjoner i kystnære strøk.

Selskapet har utviklet et nytt konsept for boring av fortøyiningsbolter, konseptet er i prototypefasen.
Boringskonsept gir muligheter for å sette fortøyiningsbolter dypere en hva dagens muligheter gjør, det skaper også en tryggere operasjon da det ikke inkluderer personell under vann.

Det er inngått samarbeid med Optiship AS. Dette gir tilgang på fartøy og en samarbeidspartner rundt fortøynings-bolt konseptet.

Kunder:

  1. Havbruksnæringen
  2. Kystnær industri
  3. Entreprenører 

Marked:
Hoved tyngden av markedet vårt ligger innen havbruksnæringen. Det er i dette segmentet største del av undervannstjenester i kystnære farvann utføres.

Kapitalbehov:
Totalt har selskapet behov for ca 2.000.000.- i kapitaltilførsel.

Dette skal benyttes til:

Forventninger til Springbrett:
For å utvikle selskapet ønskes det kontakt med investorer med kompetanse innen markedsføring, produktutvikling eller bransje kjennskap. Selskapet ønsker tilbakemeldinger på vekststrategi og investor-presentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

De 6-8 som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

Ønsker du mer informasjon om CONNECT Springbrett: Anita Mannes (91722005), anita.mannes@connectnorge.org

 


 


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.