Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. sep 2017 13:00
Slutt 6. sep 2017 15:30
Sted Capgemini

Connect Springbrett® 6. sept. i Bergen - Forebygging og helsefremming i helseforetak

 

Virksomhetsbeskrivelse: 
Selskapet har utviklet og designet et nytt system som understøtter tverrfaglige prosesser innen offentlig sektor, knyttet til samarbeid rundt tidlig innsats for barn og unge, forebygging og folkehelsearbeid.

Systemet skal bidra til beslutningsstøtte og organiserering av tverrfaglig arbeid knyttet til tidlig innsats, forebygging og helsefremming til bruk i kommuner og helseforetak.

Fordelene med løsningen/produktene er at det er intuitivt, enkelt og effektivt i bruk. Det kreves minimalt med opplæring, og er 100% kunnskapsbasert. Produktet er svært skalerbart.

Selskapets kunder er kommuner, helseforetak og helsemyndigheter. BTO er med som eier.

Marked:
I første omgang satses det på leveranser mot det norske markedet. Man ser også de samme behovene i resten av det Skandinaviske markedet, slik at et ferdig produkt vil kunne ha et bra potensiale der også.

Selskapet trenger kapital til videre utvikling av løsning, og ønsker investorer med kompetanse innenfor kunstig intelligens, lærende organisasjonerog tverrfaglig bruk av profesjonell kapital, beslutningsstøtte, produktutvikling, og på sikt internasjonalisering.

Kapitalbehov:
Totalt har selskapet behov for ca NOK 1.000.000.- i kapitaltilførsel.
Dette skal benyttes til pilot, utvikling og lansering.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker tilbakemelding på vekststrategi og ønsker seg riktig investor, samt tilbakemelding på investorpresentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:


Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.


De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.