Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 8. jun 2017 13:00
Slutt 8. jun 2017 15:30
Sted Netlife Research

Connect Springbrett® 8. juni i Bergen - Reklameløsning for idrettslag og veldedige organisasjoner

Selskapet har laget en løsning som skal få den enkelte forbruker til å konsumere mer reklame. Som motytelse får det lokale idrettslaget eller en annen veldedig organisasjon som personen ønsker å støtte, deler av annonseinntektene. Medlemmer av lokale idrettslag og frivillige organisasjoner kan dermed bidra med inntekter til organisasjonen gjennom å se på reklame. En antar at toleransegrensen for reklame øker og annonsørene får mer igjen for annonsekronene.

Selskapet har vært i møte med flere store medieaktører som umiddelbar likte løsningen. Medieaktører har behov for økte annonseinntekter.

Markedet for løsningen vurderes å være meget stor. Bare i Norge er annonse-omsetningen via mediebyråer over 9 mrd kroner der over 75% blir benyttet på elektroniske kanaler. Selskapet vurderer inntjeningspotensialet som stort ut fra at det ikke finnes tilsvarende løsninger og forretningsmodellen styrker de frivillige organisasjonene.

Selskapet har internasjonale ambisjoner og søker råd om rigging av organisasjon og styre, vekststrategi, internasjonalisering og kapital-innhenting.

Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.
 
De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.