Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 8. jun 2017 13:00
Slutt 8. jun 2017 15:30
Sted Tryg

Connect Springbrett® 8. juni i Bergen - Sjelefred for båtfolk

 

Selskapet er et IoT teknologiselskap som har utviklet en tjeneste for overvåkning av fritidsbåter. Via en avansert trådløs sensorpakke installert i båten og tilhørende mobilapp, får båteier innsikt i båtens tilstand og varsel når det skjer noe uforutsett. Dette gir båteier sjelefred og reduserer skader på båter som ligger til havn.

Båteier har med dette systemet mulighet til å overvåke, fjernstyre og spore båten sin via en mobilapplikasjon tilsvarende det som er mulig med hus, hytte og bil.

Siden 2016 har selskapet jobbet med å sette sammen en løsning som tåler maritime miljø.
Det er tilrettelagt for massemarked og fleksibel distribusjon. Løsningen er nå i prototype fasen, og er forventet å bli lansert i markedet Høsten 2017.

Selskapet designer og produserer de elektroniske enhetene basert på kjernekomponenter som allerede produseres i stort volum for mobil og bilindustri. Produktet skal selges for en overkommelig pris med årlig abonnementsavtale som gir forutsigbare inntekter.

Kunder/marked:
Kundegruppen er båteiere med fritidsbåter fra 18 fot og oppover. I første omgang, kunder som tilhører båtforening eller kommersielle marina. Løsningen har ingen teknisk geografisk begrensning, og markedet ansees som globalt der fritidsbåter brukes.

Selskapet etablerer seg først i Norge hvor båteierskap er blant det høyeste i verden, med lang båtsesong og utfordrende miljø. I Norge er ca. 322.000 båter i dette segmentet forsikret. Av disse er 122.000 tilknyttet en av landets 512 båtforeninger. Selskapet vil inngå et tett samarbeid med båtforeninger og kommersielle marinaer for å kommunisere direkte med foreningens medlemmer. Videre markedsutvikling er skandinavia og Nord Amerika hvor konsentrasjon av båteierskap er høy og markedskunnskap lett tilgjengelig.

Kapitalbehov:
Selskapet har hentet inn 3 millioner fra nasjonale og internasjonale investorer i form av konvertible lån. Dette dekker det umiddelbare kapitalbehov med dagens fokus.

Selskapet forventer et kapitalbehov innen de neste 12 måneder i størrelsen 10 - 12 millioner. Dette for å bygge ut det norske markedet og utvikle markedsmulighetene utenfor Norge. Vi ønsker nå å innlede samtaler med potensielle investorer for fremtidig investeringsrunde.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker tilbakemeldinger på kommersialisering, markedsutvikling og investeringsstrategi.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
- Investorer med erfaring innen teknologi/maritim miljø
- Produktutvikling
- Industri (bygg og maritim)
- Finans og Forsikring
- Markedsføring og Internasjonalisering
- Produksjon og Distribusjon
- Digitalisering og Teknologi

De 6-8 som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.