Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 27. feb 2019 13:00
Slutt 27. feb 2019 15:30
Sted Acapo


Connect Springbrett for AbleOn Medical i Bergen 27. februar

Prisvinnere vil ta verden med disruptiv velferdsteknologi

Helse og eldreomsorgen møter i dag enorme økonomiske utfordringer globalt. Det første man trenger hjelp til når man blir eldre, er den personlige hygienen. Ettersom det allerede i dag mangler ressurser i eldreomsorgen, får mange eldre bare dusje en gang i uken eller annenhver uke. Flere eldre er også redde for å dusje ettersom mange ulykker og fall skjer i sammenheng med dusjrutinen. Hjelp til dusj er ikke bare ubehagelig for eldre, men også tungt og tidkrevende for familie og omsorgspersonell. Dette byr på store samfunnsøkonomiske utfordringer.

Virksomhetsbeskrivelse

For å øke selvstendighet og verdighet i hygienerutinen har det prisbelønte selskapet AbleOn utviklet og verifisertet mobilitetshjelpemiddel som gjør det betydelig enklere å dusje. Systemet er modulbasert og tilpasses enkelt den individuelle brukers behov, livssituasjon og bolig. Systemet kan lett installeres på alle bad og krever minimalt vedlikehold. Løsningen har vært gjennom flere test-runder og teknologien er verifisert med brukere og kunder lokalt i Bergen, Oslo, Voss og Vaksdal kommune og videre ut i allede nordiske hovedstedene.

AbleOn har blitt tildelt flere priser og anerkjennelser for prosjektet. Bl.a. ble AbleOn tildelt Fredikke Qvam prisen lokalt, blitt kåret til en av landets mest innovative bedrifter av Innomag og blitt tildelt seieren i The Nordic Independent Living Challenge med over 400 påmeldte bedrifter. Sistnevnte var et samarbeid mellom alle de nordiske hovedstedene og Nordic Innovasjon i regi av nordisk ministerråd for å fremme ny og innovativ velferdsteknologi i Norden. Konkurransen ga også et stort og nyttig nettverk for framtidig utvikling og lansering internasjonalt.

Marked og Kunder

Markedet for hjemmehjelp forventes å øke kraftig i tiden framover. I følge EU vil antall eldre med behov for hjelp i EU-landene øke med hele 115% til 44.4 millioner innen 2060. Eldre som bor hjemme og trenger hjelp vil stige i samme periode fra 17.8M til 36.2M. Sekundærmarkeder som inkluderer sykehus, sykehjem og andre institusjoner vil antall eldre tredoble seg fra 2.9M til 8.3M innen 2060.

De utfordringer AbleOn imøtekommer er på et globalt nivå og konkurransen er hittil lav. Muligheten for skalering er stor, ikke bare geografisk, men også ut mot flere ulike bruker- og kundegrupper. Produktet i seg selv er også skalerbart i bruksområde og kan videreutvikles utover badet til resten av hjemmet eller institusjon og bistå i de daglige gjøremål. Fokus vil bli lagt på volumsalg B2B, hvor det vil bli solgt inn ulike pakkeløsninger av systemet:

Konkurrenter

Teknologien er disruptiv og man har ikke klart å identifisere noen direkte konkurrenter til AbleOn. AbleOn fyller et hull i markedet og konkurransen vurderes som lav og betalingsvilligheten som høy.  

Ambisjoner

AbleOns visjon er å bidra til å endre den noe stagnerte hjelpemiddelbransjens standard og infrastruktur, ikke bare via produktets hardware og software, men også i produksjon, marked og distribusjonsstrategi.

AbleOns målsetning er å bidra til et mer inkluderende samfunn som tilrettelegger hverdagsaktiviteter og bolig for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Her står hjemmene våre sentralt og AbleOn arbeider for åbidra til å oppnå allmenn tilgang til funksjonelle og trygge boligmiljøer til en overkommelig pris.

Produktserien vil øke brukernes mobilitet og forebygge fall, lette arbeidet for helsearbeidere og familie samt redusere kostnader for offentlige og private helsetjenester betydelig. Systemet kan enkelt installeres på alle bad og krever minimalt vedlikehold. Geografisk vil AbleOn i første omgang etablere seg nordisk ettersom det allerede er etablert et nettverk, da med fokus på Norge og Danmark i først omgang. Deretter vil markeder videre ut i Europa, USA og Asia være aktuelle.

Utfordringer

Neste steg for AbleOn er siste utviklingsfase og ferdigstilling til pre-produksjon og salg. I denne fasen har selskapet behov for kompetent kapital og et styre som bidrar til å velge riktige strategiske partnere for vekst og kommersialisering.

Forventninger til Springbrett

Selskapet er inne i viktig fase og trenger råd og tilbakemelding på strategi og hvordan de skal lykkes med å hente inn kompetent kapital for å realisere de ambisiøse målene fremover.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i SpringbrettRegion: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.