Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 9. jun 2016 13:00
Slutt 9. jun 2016 15:30
Sted Kluge Advokatfirma AS v/ Partner Jostein Sundvor

Connect Springbrett i Bergen, 09. juni

Forenkler hverdagen til lokalmatprodusentene. Det er i dag rundt 1500-1700 lokalmatprodusenter i Norge. Interessen for lokalmat er økende, men det er vanskelig for kundene å finne de ulike tilbyderne.

Meld deg på 09. juni, kl.13.00 for å bidra med din kunnskap til gründerselskap som satser i et voksende marked

Forenkler hverdagen til lokalmatprodusentene. Det er i dag rundt 1500-1700 lokalmatprodusenter i Norge. Interessen for lokalmat er økende, men det er vanskelig for kundene å finne de ulike tilbyderne. For den enkelte lokalmatprodusent, kan det være krevende å drive effektivt når en skal håndtere alt fra produksjon, markedsføring, salg, distribusjon, betalingsoppfølging og regnskap mm.
Det er et stort behov for å finne gode systemer for å digitalisere verdikjeden for lokalmatprodusentene for å sikre effektiv og lønnsom drift.

Gründer har utviklet et markedsførings- og administrasjonssystem, som i sum forenkler hverdagen til lokalmatprodusentene og kan gi gode inntjeningsmuligheter for gründer.

Markedsføringsportalen for lokalmatprodusentene gjør det mulig for produsentene å legge ut informasjon om produktene sine, hvor de er lokalisert og hvor produktene kan kjøpes. Lokalmatprodusentene skal ikke betale for å være synlig på portalen. Det er et mål å samle flest mulig produsenter i portalen. Gründer vil skape trafikk på portalen og øke kjennskapen til de ulike produsentene.

Mange lokalmatprodusenter i dag er tilknyttet såkalte HUBer. De er ofte eid av produsentene selv og fungerer som et lager og distribusjonsledd. Dette er en akseptert modell i bransjen. For å forenkle driften til HUBene har gründer utviklet et administrasjonssystem som ivaretar bestilling, fakturering, betalingsløsning, betalingsoppfølging og lagerhold. HUBene får betalt når kunde har gjort en bestilling og de har således ingen kredittrisiko.

I sum vil markedsføringsportalen og administrasjonssystemet forenkle hverdagen til kortmatprodusentene og vil føre til betydelige effektivitetsgevinster for både produsenter og kunder. Grunder ønsker å bidra til å etablere såkalte HUBer for lokalmatprodusenter som står alene.

I 2015 ble det solgt lokalmat for 4.2 mrd kroner i norske dagligvarebutikker. Det antas at det selges rundt 1 mrd utenom denne kanalen til hoteller, restauranter og direkte til kundene. Omsetningen av lokalmat- og drikke er relativt liten i forhold til «vanlig mat», men vokser tre ganger raskere enn resten av dagligvaremarkedet. Myndighetenes ambisjoner er ti milliarder i omsetning innen 2025. I 2014 ble det omsatt for 58 millioner kroner gjennom Bondens Marked. Det var en omsetningsøkning på 11 prosent fra 2013.
Det finnes få eller ingen systemleverandører som jobber dedikert mot lokalmatbransjen

Forventninger til Springbrett 

Gründer ønsker å få tilbakemelding/innspill på hvordan han kan ta en viktig posisjon i dette markedet med de løsninger han har utviklet og bygge en god forretningsmodell som gir lønnsomhet til produsenter og selskapet.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner/paneldeltakereRegion: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.