Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 13. des 2016 13:00
Slutt 13. des 2016 15:30
Sted The Seafood Innovation Cluster

Connect Springbrett® i Bergen 13. des - Etablert kran-aktør med konsept for offshore leveranse av fiskefôr

 

Dette Connect Springbrettet er for et etablert selskap. Nedgangen i oljebransjen har redusert oppdragsmengden til selskapet så de ønsker nå å overføre sin kompetanse og robuste teknologi inn mot oppdrett offshore.

Sammendrag
Selskapet er en av verdens lederne innen bølgekompenserte offshore kraner, og utvikler og leverer lasthåndteringsutstyr til skip og offshore-installasjoner globalt.

De skal nå utvikle og levere et komplett system for håndtering av pellets (fiskefôr) ombord på skip til eksponerte oppdrettslokaliteter. Løsning muliggjør stabil forsyning av fôr til eksponerte lokaliteter, særlig under tøffe værforhold.

Kundene

  • Oppdrettsselskap med eksponerte lokaliteter (matfisk)
  • Serviceselskap innen fiskefôr-transport

Markedet
Markedet er under utvikling med mange konsepter under godkjenning, noen allerede tildelt konsesjoner, og det er uttalt et politisk mål om at bransjen skal vokse.

Kapitalbehov
Selskapet trenger en eller flere samarbeidspartnere til å videreutvikle konseptet, fortrinnsvis etablerte aktører innen oppdrettsbransjen samt skipsdesign. Kostnadsestimatet for å utvikle systemet er ca. NOK 6.000.000, som innebefatter optimalisering av skipsdesign og systemløsninger. Etter utviklingsfasen vil selskapet ha behov for støtte til bygging av prototype i samarbeid med er etablert oppdrettsselskap / rederi.

Forventninger til Springbrett
Kontakt med etablerte aktører inn oppdrett og serviceindustri til oppdrettsnæring. Innspill på det tiltenkte konseptet og bistand til videre utvikling. Komme i kontakt med potensielle investorer og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
  • Erfaring fra fôrtransport og fôrhåndtering
  • Kunnskap om forskjellige typer fôr
  • Operasjonell erfaring fra sjøbasert matfiskproduksjon
  • Nettverk og overordnet kunnskap om oppdrettsbransjen
  • Kunnskap om offentlige støtteordninger for omstilling og produktutvikling


Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Deltakelse i Springbrett er en av medlemsfordelene i Connect Vest - ta kontakt med undertegnede dersom du ønsker å bli medlem.


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.