Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 27. aug 2019 13:00
Slutt 27. aug 2019 15:30
Sted PwC Bergen


Connect Springbrett i Bergen 27. aug for Gigplanet

Digital markedsplass hvor musikere og arrangører finner hverandre

Virksomhetsbeskrivelse:
Gigplanet AS er bygget på lidenskap for musikk, innsikt i musikeres utfordringer og kunnskap om hvordan digitalisering kan bidra til å skape gode brukeropplevelser og effektive møteplasser.

For folk flest er det i dag svært vanskelig å finne musikere som kan underholde på deres arrangementer/eventer, dersom man ikke kjenner folk i bransjen. For musikere flest er det krevende å markedsføre seg på en god måte, samt fremstå profesjonelt og ryddig. Gigplanet løser dette med en automatisert digital markedsplass hvor musikere og kunder finner hverandre, etablerer dialog/chat direkte og inngår avtaler.

Musikkartistenes situasjon
Selv om det er et stort og voksende marked for musikkoppdrag, er det for svært mange musikere en stor utfordring å skaffe oppdrag og drive økonomisk bærekraftig. Musikernes situasjon kort oppsummert:
- Vanskelig å markedsføre sin tjeneste
- Manglende system for god kundeoppfølging
- Liten eller ingen forretningsforståelse
- Ingen troverdige system for referanser
- For mye arbeid utføres svart

Kundenes situasjon
Slik markedet i dag fungerer opplever kundene det som vanskelig å finne live musikk. Kundenes situasjon kort oppsummert:
- Vet ikke hva live musikk koster
- Vanskelig å finne spesifikke musikkønsker
- Vanskelig å evaluere kvaliteten og betingelser, finne referanser
- Eventselskap og management blir for dyrt

Markedet
Den sterke velferdsveksten i Norge de siste femti årene har gjort det stadig vanligere å benytte seg av profesjonelle musikere ved ulike arrangementer og eventer, og det er fortsatt et stort vekstpotensial.

Selskapets planer er foreløpig fokusert på vekst i Norge, men har klare ambisjoner om videre global vekst.

Gigplanet har siden starten i 2014 brukt ca 5.000 timer på å designe og programmere funksjonaliteten i den digitale portalen.

Status
Det legges inn forespørsler til artister i portalen daglig og det inngås avtaler mellom partene på rekordtid, med minimal bruk av ressurser. Nå handler det om videre VEKST.

Kapitalbehov:
Selskapet har foreløpig et relativt beskjedent kapitalbehov og planlegger i denne fasen å løse dette ved tilskudd fra Innovasjon Norge og egenkapital fra gründerne.

Forventninger til Springbrett
Selskapet ønsker tilbakemeldinger på:

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.