Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 27. mai 2019 12:00
Slutt 27. mai 2019 14:30
Sted Bergen


Connect Springbrett i Bergen for Altered Power 27. mai


Kan gi millioner av mennesker tilgang til strøm

Med HYRE kan du produsere strøm mens du er på tur i skog og fjell. Alt du trenger er vind, vann eller sol. Energien kan lagres og deretter lade mobilen, hodelykten eller kameraet ditt – når du trenger det. Løsningen kan også få stor betydning i utviklingsland.

Bakgrunn

Elementære behov som lys, varme, kjøling og kommunikasjon krever strøm og er et problem når en ikke er koblet til elektrisitetsnettet. Friluftsfolk, mennesker på farten med elektrisk utstyr, mennesker i rurale områder i utviklingsland, feltarbeidere og forsvaret er eksempler på kunder som trenger strøm. I dag blir det brukt fossilt brensel for å sikre energi. Et mangfold av batteriløsninger finnes, men dette har medført et stort antall ladere med ulike ladekontakter. Når en øker antall batterier for å øke kapasiteten, øker også kostnaden, vekten og miljøavtrykket.

Virksomhetsbeskrivelse

Altered Power er en startup som utvikler energiløsninger for mennesker som driver med friluftsaktiviteter. Med produktet HYRE introduserer selskapet en innovativ løsning som endrer energiflyten. Selskapet utvikler robuste produkter som genererer strøm fra naturens ressurser, overfører strømmen trådløst til batterilagring og leverer den trådløst videre til det produktet du ønsker å lade. Dette er det ingen andre på markedet som gjør i dag.

HYRE distribuerer strøm via magnetisk induktiv trådløs strømoverføring og teknologien kan levere strøm fleksibelt ved ulike spennings- og effektnivåer.

Selskapet starter med å utvikle en portabel sammenleggbar solcelle, hvor energien lagres i et batteri. De utvikler også en LED-lampe med USB-uttak, hvor LED-lampen kan dokkes på batteriet. Batteriet kan brukes som en universell batteripakke som kan levere strøm direkte til elektronikk, eller det kan fungere som en vanlig powerbank hvor det lader andre batterier i elektronikk. HYRE kan levere strøm direkte til elektrisk utstyr hvor det ikke trenger å være batterier i elektronikken som dokkes på batteriet.

Ved å levere strøm direkte, kan produktet fungere som batteripakke for partnere. Selskapet har allerede samarbeid med hodelyktleverandøren Moonlight, og ønsker leverandører av Bluetooth-høyttalere, radio, varmeplagg, lys, kjøling og andre funksjoner som partnere. Teknologien vil redusere antall batterier, som resulterer i redusert vekt, kostnad og miljøavtrykk for kunden. Enhetene er helt forseglet, vann- og støvtette og vil tåle den norske naturen. De er også robuste i forhold til andre type miljøer.

Parallelt med friluftsmarkedet, arbeider Altered Power med å videreutvikle produktet til bruk i utviklingsland for å sikre strøm til lys, varme, kjøling, kommunikasjon og rent vann. Teknologien muliggjør fleksibel deling av strøm mot ulike spenningsnivåer (patent pending). Dette gir muligheter for å kjøpe og selge strøm, samt muligheter for å dele på strøm slik at en i felleskap kan drifte mer kraftkrevende utstyr. Arbeidere i utviklingsland kan for eksempel ta med seg sine enheter og koble de sammen for å drifte en maskin som effektiviserer en arbeidsplass. Et annet eksempel er at flere soldater kobler sitt utstyr sammen for å kunne varme mat.

Andre bruksområder er autonome droneladestasjoner, hvor dronen kan dokke ned på HYRE ladepunktet før den flyr videre til neste ladepunkt.

Selskapet har igangsatt flere forskningsprosjekter hvor fokuset er rask kommersialisering av teknologien. Generatorteknologi for små vind- og vannturbiner vil videreutvikles når selskapet har kapasitet.

Teamet

Gründeren av selskapet har en master i produktutvikling og produksjon og høy kompetanse innen mekanikk og fluiddynamikk. Han har bygget opp og ledet store engineerings-organisasjoner og dessuten lang erfaring innen konsept- og prosjektledelse samt forretningsutvikling. Selskapet har et sterkt team av 9 personer med tung faglig kompetanse og erfaring.

Marked og Kunder

Selskapet starter med HYRE til friluftsfolk, og skal i stor grad bruke storytelling gjennom ambassadører og sosiale media for å nå markedet. Produktene distribueres i egen nettbutikk og gjennom andre produktsamarbeidspartnere. Kundenettverket til samarbeidspartnere vil være viktig. Det blir derfor avgjørende å identifisere de riktige B2B-kundene og etablere de riktige samarbeidskontraktene.

Teknologien som utvikles er en plattform som kan lanseres i ulike markeder. Selskapet har startet med sonderinger og markedsavklaringer i andre markeder parallelt med HYRE-konseptet. Utviklingsland, forsvaret, feltarbeidere, naturkatastrofehjelp og autonome droneladestasjoner er markeder som vurderes.

Konkurrenter

Som enkeltprodukter med samme formål er markedet «crowded», men selskapet utvikler mulighet for en forbedret energiflyt ved å bygge et økosystem hvor partnere bruker deres batteri og plattform. HYRE støtter også den internasjonale trådløse QI standarden, slik at alle kan koble seg på produktene med mulighet til å oppnå tilnærmet like effektiv overføring.

Ambisjoner

Altered Power har som mål å være teknologileder innenfor små, desentraliserte energiproduksjons- og distribusjonssystemer. De skal utvikle ny teknologi, samt bruke kjent teknologi for å produsere og levere energi slik at du har en ubegrenset strømkilde til det du trenger når du trenger det. Selskapet vil bygge et økosystem med “Charged by HYRE” og “Powered by HYRE”-produkter. Målsetningen er å nå en omsetning på 100 mill NOK innen 5 år.

Utfordringer

Selskapet er teknologidrevet og har mange ulike markedsmuligheter. Spørsmålet er hvilke markeder de skal satse på, hvordan de skal komme seg inn i disse markedene og hvor raskt de bør utvikle produkter. Skal de satse på white label med lisens, partneravtaler der de brander «Powered by HYRE» eller skal de utvikle flere produkter nedstrøms batteriet.

Forventninger til Springbrett

Gi innspill på retningsvalg i strategi, samt åpne opp veier til investorkapital.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

 

●Bærekraftig forretningsutvikling

●Markedsstrategi - hva er det rette markedet og hvordan skal vi gå frem for å nå dette? Hva gjør vi i fremtiden?

●Salg og markedsføring av konsumer produkter

●Investorstrategi


 


Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.