Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. jun 2019 13:00
Slutt 6. jun 2019 15:30
Sted Bergen Kommune/Innolab


Connect Springbrett® i Bergen for Kaukus 6. juni - digitalisering i kongedømmet


Digitalisering av administrasjon 
av politiske møter til kommuner og fylkeskommuner

CONNECT Springbrett er et møte mellom personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

Virksomhetsbeskrivelse:
Kaukus AS sin løsning utvikles i tett samarbeid med pilotkommunene, Skien og Porsgrunn kommune, og har mottatt 1,9 millioner i støtte fra Innovasjon Norge i form av en innovasjonskontrakt med dem. Det ble også innhentet 1 MNOK til salg og markedsføring i februar 2019.

Selskapets første produkt er automatisk varainnkalling, og dette er allerede i markedet og har foreløpig fire betalende kunder. Produktet fører til mindre arbeid, stress og forstyrrelser i hverdagen til møtesekretærene, samt at prosessen med varainnkalling er dokumentert. En løsning for digital votering er også påbegynt, og vil etter planen være ferdigstilt til valget høsten 2019. Denne løsningen er svært etterspurt blant kommunene. Denne gjør den politiske prosessen med avstemninger mer etterrettelig, eliminerer risikoen for feiltelling og gir adgang til detaljerte data om hvem som har stemt hva.

Marked:
Selskapet satser i første omgang på det norske markedet med sine 426 kommuner (før sammenslåingene) og 18 fylkeskommuner, men planlegger ila 2020 å gå til resten av Norden, som har en svært lik politisk struktur og lovverk som Norge. Norden har 1200 kommuner. Neste steg er resten av Europa, som i stor grad består av demokratier med en lignende politisk struktur som de nordiske landene. Bare Frankrike og Tyskland til sammen har ca 50 000 kommuner av ulik størrelse.

Automatisk varainnkalling er først i markedet og har foreløpig ingen konkurrenter, men det er minst ett selskap (First Agenda) som jobber med en løsning for dette. Et annet selskap (Acos) har en løsning som dekker en liten del av behovet, men kaller ikke inn selve varaene. Det finnes to løsninger i markedet i dag for digital votering (Atea og Serit Itum), men våre samtaler med potensielle kunder viser at kommunene jevnt over er misfornøyd med de eksisterende løsningene, hovedsakelig pga manglende brukervennlighet.

Kapitalbehov:
Totalt har selskapet behov for ca 2 MNOK i kapitaltilførsel. Denne kapitalen skal brukes til å ansette ytterligere to selgere.

Forventninger til Springbrett:
Selskapet ønsker innspill til den forestående kapital-innhentingen, samt tilbakemeldinger på salgsstrategi og forretningsmodell.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:
- Investor/finansiering/corp. finance
- Internasjonalisering
- Digital markedsføring
- Salg (spesielt inn mot offentlig sektor)Offentlig sektor, spesielt innen politikk og administrasjon

De som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd. 


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.