Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 11. jun 2019 13:00
Slutt 11. jun 2019 15:30
Sted Netlife Design


Connect Springbrett i Bergen for Shairskills 11. juni

 

Slik kan bedrifter dele ansatte

100% jobb, men i ulike bedrifter. Med Shairskills kan bedrifter dele på ansatte. Den ansatte vil fortsatt motta lønnen fra sin faste arbeidsgiver, men kan bli leid ut deler av tiden til andre bedrifter.

Virksomhetsbeskrivelse

 

Shairskills har utviklet et konsept og en portal for deling av ansatte mellom foretak. Formålet er å gjøre ansatte til en mer skalerbar ressurs, uten at det går på bekostning av jobbsikkerheten til den ansatte. Den ansatte beholder sitt ansettelsesforhold hos arbeidsgiver, men arbeider deler av tiden hos en eller flere andre bedrifter for å utnytte ressursene bedre, og for å få kompetanse til å flyte fritt på tvers av «selskapsgrensene».

Teamet

Teamet i selskapet har bred og solid erfaring fra HR, økonomi og marked. De har i tillegg teknologisk kompetanse på eiersiden.

Marked og Kunder

Selskapet ser et stort potensiale hos små og mellomstore bedrifter i Norge i første fase. I Norge utgjør dette markedet 99 prosent av alle bedrifter (under 100 ansatte). De står samlet for nær halvparten av verdiskapningen og for over 60 prosent av sysselsettingen i privat sektor.

Fleksibilitet og tilgang til kompetanse gjør at denne løsningen vil styrke SMB-segmentet ved at kompetansen flyter mellom bedriftene og det vil være billigere å disponere kompetansen for de bedriftene som benytter seg av løsningen.

Konkurrenter

Selskapet og konseptet Shairskills er disruptivt, og så langt har ikke selskapet klart å avdekke direkte konkurranse. Konservative selskaper og/eller ansatte som ikke ønsker å dele på sin kompetanse, er vår største konkurrent.

Ambisjoner

Selskapet har store vekstambisjoner, og konseptet er skalerbart på tvers av bransjer, både nasjonalt og internasjonalt.

Utfordringer

En av selskapets største utfordringer er å forklare konseptet, og åpne opp markedet for å adoptere deling av ansatte som en løsning på fremtidens utfordringer i arbeidsmarkedet. Gjennom egne erfaringer vet selskapet at dette er et verktøy som fungerer svært bra, og som de ønsker at andre også skal få gleden av å benytte. Dernest vil det være en utfordring å få nok kandidater/behov for ressurser inn i portalen, og få høy omløpshastighet på disse. For å få til dette kreves det høyt fokus på salg parallelt med videreutvikling av portalen.

Forventninger til Springbrett

Shairskills ønsker innspill i forhold til bransjeutvelgelse, markedsutvikling og teknologisk utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett


Vertskap:


Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.