Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 29. mar 2019 13:00
Slutt 29. mar 2019 15:00
Sted BKK Spring


Connect Springbrett i Bergen for Techair

 

Vil fjernstyre arbeid på høyspentlinjer

Arbeid på kraftlinjene medfører stor risiko. I 2016 var det 121 skader og 2 dødsfall bare i Norge, og i USA er yrket kåret til et av de ti farligste. TechAir har som mål å løse utfordringene i bransjen med innovativ, fjernstyrt teknologi.


 

Virksomhetsbeskrivelse

Techair AS (tidligere Fjernstyrt Montering AS) ble startet i 1. kvartal 2017 på bakgrunn av grunder Trond Alstadheims innovative ide om å utføre vedlikehold og innstallasjonsoppgaver på høyspentlinjer fjernstyrt fra bakken. Ideen har sin bakgrunn i observasjoner av bransjens utfordringer både med hensyn til HMS-risiko og effektivitet.

Teamet som utfører arbeid på høyspentlinjer teller gjerne 6-8 personer, effektiviteten er lav og logistikkoppgavene er unødvendig store. Vedlikehold utføres idag i all hovedsak ved at personell beveger seg i en liten vogn hengende fra kraftledningen høyt over bakken. I 2017 bygget gründer av TechAir en prototype av en fjernstyrt rigg som kunne bevege seg på linjene og utføre installasjoner. Prototypen har blitt suksessfullt testet både i verksted og i real life scenario ved å plassere den på faktiske kraftlinjer med helikopter.

Snart skal den første versjonen av riggen testes på BKKs testfelt i Masfjorden. TechAir søker samtidig et samarbeid med en krevende kunde som vil delta i videreutviklingen av TechAir Rigg, slik at dens egenskaper treffer markedets behov best mulig. Selskapet ser for seg løpende utvikling av riggen, samtidig som at en riggmodell med de første arbeidsoppgavene lanseres i markedet.

Både egne verkstedsfasiliteter og samarbeid med ingeniører hos K. Lerøy Metal og ControlTeam for utvikling og bygging av arbeidsmodell er etablert. Samarbeid med jurister hos Zacco AS har bevist «freedom to operate» og TechAir er på vei inn i en ny prosess for å vurdere muligheter for å søke patenter selv.

TechAir skal være en ledende entreprenør innen arbeid på kraftlinjer samtidig som selskapet vil være en internasjonal ledende utvikler og leverandør av fjernstyrt teknologi og arbeidsrigger for oppgaver i høyden på kraftlinjer.

Team

Virksomheten består i dag av 2 fast ansatte, ett aktivt styre samt at en tidligere prosjektleder fra BKK er konsulent på produktutvikling og marked. I tillegg har selskapet tilgjengelige hjelpemenn på verksted og produktutvikling.

Marked og kunder

Markedet er nasjonalt, europeisk og globalt. I Norge er det over 35 000 km med høyspentledninger i sentral, regional og distribusjonsnettet som kan være aktuelle for TechAir. I Europa er det 300 000 km i sentralnettet alene. Det vil være naturlig for TechAir å først etablere en nasjonal plattform. Samtidig er behov og muligheter i markedet internasjonalt. Selskapet ønsker å benytte markedsfordelen innovasjonsrollen gir og vurdere hvordan en best mulig kan ta en posisjon deretter.

Markedsaktører har vist god interesse for TechAir. Selskapet er for eksempel i dialog med Statnett.

Kapitalbehov

I løpet av 2018 hentet selskapet 3,7 mill. kroner, i tillegg mottok de kommersialiseringstilskudd på 650 000 kroner fra Innovasjon Norge og 500 000 kroner gjennom Horizon 2020-programmet der de også fikk EUs kvalitetsbevis «Seal of Excellence».

TechAir arbeider nå med å hente inn ny kapital for å videreutvikle rigg og selskap frem til en overskuddssituasjon 1-2 år frem i tid. Selv om en første versjon av riggen kan være markedsklar i løpet av våren 2019, er det flere egenskaper og oppgaver selskapet ønsker å utvikle videre.

TechAir ønsker å knytte til seg «kompetent kapital» som kan bidra i utviklingen av selskapet, fortrinnsvis på produktutvikling eller i markedet.

Forventninger til Springbrett

Innspill og nettverk som gir kunnskap om blant annet investorer, samarbeidspartnere og markedsmuligheter vil være verdifullt.

Videre produktutvikling er essensielt for at TechAir skal lykkes på lang sikt, og her må selskapet ta strategiske valg rundt hvorvidt man skal bygge opp et eget utviklingsteam, benytte seg av ekstern bistand eller partnerskap (i så fall med hvem og hvordan).

Hvordan skal TechAir nærme seg markedet og kundene når første versjon av TechAir Rigg snart er klar for markedet? Selskapet søker innspill for å tenke riktig rundt en eventuell utviklingskontrakt med større markedsaktører slik at de kan inngå en fair kontrakt uten å gi vekk for mye eller stå for mye på egne ønsker og dermed miste muligheter. Samtidig søker de nettverk for å komme i kontakt med nye markedsmuligheter og aktører.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett


 


Region: Connect Vest
Telefon: 97553398
Epost: stale.stormark@connectnorge.org.