Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 30. apr 2019 09:00
Slutt 14. mai 2019 16:00
Sted Grand Hotell Egersund


Connect Vekst - et kostnadsfritt kompetanseprogram for små og mellomstore bedrifter i Eigersund

Connect Vekst er først og fremst for deg som representerer en bedrift i SMB-segmentet, og er et gratis tilbud til alle små og mellomstore bedrifter i Eigersund kommune.
 
Programmet vil bestå av fagsamlinger over 3 hele dager. Fagsamlinger gjennomføres på Grand Hotell Egersund hhv. 30. april, 07. mai og 14. mai. Programmet har kapasitet for inntil 25 bedrifter, og dere er velkomne til å delta med inntil 2 personer fra deres bedrift. 
 
Om Connect Vekst
Connect Vekst er et kostnadsfritt kompetanseprogram som legger til rette for utvikling og konkurransekraft i SMB-segmentet, samt få utvidet nettverk og muligheten til å få nye forretningsforbindelser.
Programmet er et samarbeid mellom Eigersund kommune og Connect i Rogaland, samt våre partnere EY, Miles og Advokatfirmaet Legal, og er en del av Eigersund kommunes satsing for små og mellomstore bedrifter i kommunen.
 
Hvordan kan du skape vekst i din bedrift?
Ønsker din bedrift å vokse? Vil dere sikre og skape nye arbeidsplasser? Vi vet at store trender som digitalisering, nye forretningsmodeller og det grønne skiftet vil treffe alle bedrifter. Ingen kan løpe fra endringer som automatisering av produksjon, modernisering av arbeidsprosesser, behov for å fornye forretningsmodeller og skape ny kundeflate. Videre vil løsninger med teknologier som data science, maskinlæring, internet of things og robotisering etterspørres i økende omfang.
 
Fagsamlingene i Connect Vekst vil bl.a. ta utgangspunkt i EY Growth Navigator™ som er et patentert verktøy for å vurdere hele bredden i et selskaps evne og styrke til vekst og konkurransekraft. Verktøyet er utviklet basert på erfaringer over siste 30 år og flere tusen vekstselskaper gjennom et globalt oppfølgingsprogram, og fagsamlingene vil ta utgangspunkt i syv drivere for vekst. Typiske temaer for fagsamlingene:
Noe av hensikten med programmet er å gi bedriftene en vurdering av hvor disse står i dag. Videre skal fagsamlingene hjelpe bedriftene med å tenke på hvilket nivå bedriftene ønsker å befinne seg på i løpet av de neste to til tre årene, samt hvordan bedriften skal foreta denne transformasjonen for å kunne redusere gapet mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon.
 
Målet med Connect Vekst er som nevnt å hjelpe bedrifter med å benytte denne kunnskapen til å tenke mer proaktivt og styrke evnen for vekst og konkurransekraft.
 
Gjerne tips andre relevante bedrifter om kompetanseprogrammet Connect Vekst.


Region: Connect i Rogaland
Telefon: 40646383
Epost: dsi@connectnorge.org.