Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 26. feb 2019 13:00
Slutt 26. feb 2019 15:30
Sted Salto Norway


Connect Vekst Springbrett® 26. februar i Bergen: for Det Gode Selskap

 

CONNECT Springbrett er et møte mellom personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Det Gode Selskap AS har vært gjennom programmet Connect Vekst i SMB, støttet av Bergen Kommune. De som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.


Virksomhetsbeskrivelse
Det Gode Selskap er garantist av gode matopplevelser - uansett størrelse på selskapet.

Nytt konsept:.
Cafedrift ved Bergen havn er et nytt konsept for Det Gode Selskap.

De skal utvikle et servicetilbud for reisende og ansatte ved terminalen for Fjord Line og Hurtigruten. Det vil etterhvert komme flere anløp til terminalene, feks en Englands-rute. Terminalen har pr. i dag 400 000 reisende årlig så potensialet er stort.

Det Gode Selskap AS har behov for kapital for å utvikle produkt og tilbud ved Bergen Havn. Det er i dag bygget en ny barløsning. Videre burde konseptet utvikles noe interiørmessig, en kiosk-løsing og portabel salgs-løsning på kaien om sommeren.

Fordelen med Det Gode Selskap sine produkter: 

 1. Garantist av gode matopplevelser er et sterkt og viktig verdigrunnlag.
 2. Eieregenskaper er et viktig konkurransemiddel som ikke er kopierbart.
 3. Kundetilfredshet, og høy score i anmeldelser.
 4. Lojale kunder i et markedssegment med stor påvirkningskraft

  Kvalitet:  

  Ferske råvarer. Kortreist mat. Sesongtilpasset. Skreddersøm.


  Leveranse:  

  Faste avtaler med førsteklasses produsenter. Gode rutiner for leveranser. Kan levere hver dag mot kjøretillegg. Begrensninger i antall leveringer?.


  Pris:  

  Tilnærmet konkurrentenes nivå. Oppfattelsen av en høyere pris kan være en utfordring for primærmålgruppen og bedriftsmarked.


  Tilgjengelighet:  Kun bestilling via nettside, og ikke en full menyoversikt. Utvidelse mht tilgjengelighet og enkelthet med bestilling vil være en fordel – forsterke kjøpskriterier.

Samarbeidsavtaler:

Definisjon målgrupper i Bergen og omegn:

Markedsstørrelse:
Total omsetting catering Bergen 230 mill. Det Gode Selskap 5 mill. 2,2 % markedsandel.

Rammevilkår:
Rammevilkårene for catering og selskapsvirksomhet har de siste årene endret seg radikalt, og har vært vanskelig. Mange bedrifter kjører ikke lenger de store tradisjonell selskapene. Overetablering av hoteller i Bergen har ført til at de også begynt å kjempe i marked som tradisjonelt lå på siden av deres drift, og prispresset er blitt større. Med nye anbudsportaler har også fokuset i markedet dreiet mer over til å handle mer om pris en kvalitet.

Kapitalbehov:
Selskapet har behov for ca kr. 750000 i kapitaltilførsel. Kr. 500000 til å styrke egenkapitalen, og rydde opp i selskapet.

Forventinger til springbrettet:


Region: Connect Vest
Telefon: 91722005
Epost: anita.mannes@connectnorge.org.