Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 6. des 2017 13:00
Slutt 6. des 2017 15:30
Sted SpareBank 1 SR-Bank


Connect Springbrett® 6. desember i Bergen - Lavterskeltilbud til usikre bilførere


Virksomhetsbeskrivelse:
Gründer har drevet trafikkskole i over 20 år. De senere år har selskapet vokst betydelig og har et konsept som er veldig godt mottatt i markedet. De har en offensiv vekststrategi fremover med fokus på kvalitet og forutsigbarhet i hele opplæringfasen. I tillegg har de hatt en bevisst og tydelig merkevarestrategi.

Gründer har deltatt på vekstprogrammet til Connect Vest og har nå lyst å teste ut en idé han har båret på en stund.

Bakgrunnen for ideen er at han daglig opplever farlige trafikksituasjonen, der eldre bilførere er årsaken til situasjonen. Hans erfaring støttes av undersøkelser og statistikk om eldre bilførere. I en analyse av eldreulykker i årene fra 2005 til 2011 er eldre spesielt utsatt i fotgjengerulykker ved kryssing av veg og i ulykker med venstresving i kryss. Grunnet sykdom og trøtthet er de også overrepresentert i utforkjøring -og møteulykker. 

Eldrebølgen
Per februar 2016 var det hos Statens vegvesen registrert 537.574 personer over 61 år med gyldig førerkort. Mens det i dag er 360.000 som er 75 år eller eldre, vil det i 2040 være dobbelt så mange. Tall fra Statens vegvesen viser at mennesker over 75 år er involvert i dobbelt så mange ulykker pr. kjørte kilometer sammenlignet med hvilken som helst aldersgruppe i sjiktet mellom 35 og 74 år. De har dermed nest høyest ulykkesrisiko etter ungdom mellom 18 og 24 år. Mer krevende trafikkmønster med stadig flere biler på veiene og endringer i kjørerutene gjør utfordringene fremover større og mer kompleks. 

Forventninger til Springbrett:
Gründer har tenkt ut et konsept som han tror vil møte behovene til de bilførere som trenger kompetanse og øke ferdighetene i trafikken. Tilbudet vil tilpasses den enkeltes behov og gjøre bilfører mer trygg og sikker i trafikken. Han ønsker at dette skal bli en fin opplevelse som gir god verdi til den enkelte kunde og som kan gi dem den frihet det er å kunne kjøre bil. Men han er usikker på hvordan han skal legge opp en kommunikasjon som treffer målgruppen på en positiv og konstruktiv måte. Han ønsker også tilbakemelding på hvordan han kan lykkes med konseptet.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

Connect Springbrett® er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse.

De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.
 

Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: mona.biering@connectnorge.org.