Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 26. okt 2016 13:00
Slutt 26. okt 2016 15:30
Sted Bergen

Connect Springbrett, 26. okt i Bergen - Kundeakseptert online analyseverktøy for risikoanalyse av kraftsystem
Virksomhetsbeskrivelse

Selskapet har utviklet et online analyseverktøy for risikoanalyse av kraftsystem (nær sanntid). Verktøyet er unikt og for første gang er det mulig å få innsikt i kraftsystemets risikotilstand til enhver tid. Men denne innsikten er det mulig å vurdere et kvantifisert risikonivå og gjøre proaktive handlinger for å styre driften mot et akseptabelt risikonivå til enhver tid.

Effekten av systemet vil være en bevisst holdning og vurdering av risikonivå, en lik vurdering av dette nivået, likt aksjonsmønster og følgelig forventing av færre avbrudd og lavere kostnad. I tillegg vil beregnet risikonivå være veldig viktig for vedlikeholdsavdeling, analyseavdeling og beredskapsavdeling for å kalibrere handlinger og beregninger mot gjeldende risikonivå i drift.

Verktøyet er i dag i drift hos to store kraftleverandører. I tillegg har det vært i drift hos Statnett siden 2013.

Selskapet er alene i verden om å ha dette analyseverktøyet, men de er kjent med at det er pågående prosjekter i Europa som arbeider med å utvikle tilsvarende. For å komme ut i markedet først, har derfor selskapet lagt opp til en offensiv salgs- og introduksjonsfase.

Forventninger til Springbrett:

Med utgangspunkt i det unike produktet til selskapet samt muligheter i det globale markedet, ønsker de nå å satse betydelig i årene som kommer. For å realisere ambisjonene fremover søker eierne nye investorer som kan tilføre kompetanse og kapital i en offensiv vekstfase.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:


Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.