Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 12. jun 2017 09:00
Slutt 12. jun 2017 12:00
Sted Kluge Advokatfirma

Meld deg på Connect Springbrett® 12. juni i Stavanger - Ta del i det blågrønne skiftet og bidra til et selskap som skal drive bioraffinering av makroalger

Vi ønsker din kompetanse for å diskutere følgende:
Virksomhetsbeskrivelse
Selskapet ønsker å ta del i det blågrønne skiftet og utvikler en verdikjede basert på bioraffinering av makroalger. Dette gir utslag i en produktportefølje med rene og veldefinerte produkter for salg til globale markedssegmenter i sterk vekst.
 
Produktene har lave råstoffpriser og høy markedsverdi. Kundegruppen er bedrifter innen mat, fôr og farmasi industri. Det mest verdifulle markedssegmentet er bioaktive ingredienser. Global markedsverdi estimeres til € 10 milliarder, med årlig vekst opp mot 10%.
 
Selskapets fokus er på bærekraft og nullutslipp, og vil gjennom sin teknologi totalutnytte råstoffet. I motsetning til dagens alginatindustri som bare utnytter 10% av råstoffet, vil selskapet unngå at høyverdifulle komponenter går tapt, samt forhindre utslipp av formalinholdige biprodukter på 90% som går rett ut i havet.
 
Forventninger til Springbrett
Selskapet skal videreutvikle en strategisk plattform for videre satsing og vekst. Selskapet søker rådgivning innenfor vekststrategi og forretningsutvikling, bygge en skalerbar forretningsplattform, IPR- strategi, børs, finansiering og kapital.
 
Agenda
Connect Springbrett er et møte mellom 8-10 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Ved deltakelse i springbrettet bidrar du til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. Springbrett er en møtearena hvor selskapet får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av selskapets forretningsplan, strategier, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.


Region: Connect i Rogaland
Telefon: 40646383
Epost: dsi@connectnorge.org.