Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 22. feb 2017 13:00
Slutt 22. feb 2017 15:30
Sted vi kommer tilbake til adresse

Connect Springbrett i Bergen 22. februar - Fremtidens administrasjonssystem for treningsbransjen

Selskapet har utviklet et webbasert CRM-system som reduserer tiden brukt til administrasjon i treningsbransjen betydelig (opp mot 90%). Samtidig gjør systemet det mulig å drive kundepleie og utvikle kundeforholdet på en smart og effektiv måte. 

Virksomhetsbeskrivelse
Selskapet ble etablert i 2014 med fokus på å redusere tiden brukt til å administrere et treningssenter til et minimum gjennom smarte og digitaliserte prosesser. Gründer og eier har 20 års erfaring fra drift, salg og markedsføring innen treningsbransjen og har dermed sett behovet og mulighetene for et smartere system. Han har også bygget opp sitt eget treningssenter.

Selskapet har flere treningssentre på kundelisten og de melder tilbake om betydelig reduksjon av tid brukt til administrasjon. Mange av dagens systemer er tidkrevende i bruk og lite prosessorientert. I en bransje med stor turnover er det krevende å lære opp nyansatte i bruk av systemene.

Systemet håndterer alle typer medlemskap og service ut mot kunden, i tillegg til at det er mulig å integrere andre treningsapplikasjoner som den enkelte kunde ønsker å ta i bruk. Systemet er webbasert og man kan derfor jobbe hvor som helst bare man har nettilgang.

Løsningen som er utviklet gjør det enkelt å få frem fakta om hvor ofte det enkelte medlem bruker senteret og på grunnlag av disse tallene kan det settes i verk tiltak som hindrer frafall og sikrer kundelojalitet.

Markedet
Antall treningssentre på verdensbasis øker kraftig og de siste tallene viser at det er rundt 190.000 sentre på verdensbasis. Veksten i Norge er også sterk og teller i dag rundt 1100 treningssentre.

Strategi
Selskapet har lagt opp til en betydelig vekst fremover og har på sikt internasjonale ambisjoner. Det er i hovedsak 3- 4 hovedkonkurrenter i Norge, men disse har store begrensninger grunnet Client system og til dels vanskelige prosesser.

For å realisere ambisjonene fremover søker eierne strategiske samarbeidspartnere/investor(er) som kan tilføre kompetanse og kapital i en offensiv vekstfase. Timingen for å satse anses som meget god.

Din kompetanse ønskes for å diskutere følgende:

Vi gjør oppmerksom på at et Springbrett panel skal bestå av 6-8 deltagere og i enkelte tilfeller må vi gjøre en utvelgelse for å sikre mangfold i kompetanse og komme under 8 . Du skal få beskjed om du er valgt ut 5-7 dager før arrangementet.Region: Connect Vest
Telefon: 95188030
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.