Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

For investor

Connect Norge kobler kvalitetssikrede vekstselskaper med investorer. Vi er en nøytral og non-profitt stiftelse og tar derfor ingen gevinst for våre koblinger.

Vårt nettverk av over 100 investorer er spredt over hele Norge, og drivkraften er ofte et sterkt ønske om å utvikle virksomheter kombinert med økonomisk gevinst.

Connect har en stor strøm av kvalifiserte vekstselskaper som søker kapital. Vi arrangerer hvert år flere titalls investormøter over hele landet, og jobber aktivt med å utvikle investornettverket på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Dette er møtearenaer hvor investorer kan komme sammen, få presentert noen interessante, kvalitetssikrede og gode selskaper, samt få diskutere disse med andre investorer.

Hvorfor delta i investornettverket?

Gjennom vårt investornettverk treffer man andre investorer og kapitaleiere som er interessert i å investere i selskaper som er i en tidlig fase.

Som investor introduserer Connect deg for andre investorer for å utveksle erfaringer og råd, øke din kunnskap, samt finne investeringspartnere.

Nettverkene fungerer også som en læringsarena hvor investorer deler sine erfaringer og sin kompetanse.

Se våre tjenester her

Meld deg på som medlem her!